in English
 
 
Kotimainen kirjallisuus

​Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 25 op

Opinnot johdattavat opiskelijan suomalaiseen kaunokirjallisuuteen ja sen historiaan sekä kirjallisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja erilaisiin kirjallisuuden lähestymistapoihin.

Opinnot antavat valmiudet ymmärtää ja jäsentää kirjallisuudentutkimuksen kysymyksenasetteluja, keskustella erilaisista kirjallisuuden teorioista ja tulkinnoista sekä analysoida kirjallisuutta historiallisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op
 • Kirjallisuustieteen peruskurssi 2 op
 • Analyysikurssit 10 op:
  • Proosan analyysikurssi 5 op
  • Lyriikan analyysikurssi 5 op
 • Kirjallisuushistoria ja kaunokirjallisuus 10 op:
  • Keskiajasta itsenäisyyden aikaan 4 op
  • Sotien välisestä ajasta nykyaikaan 6 op

Perusopinnot järjestetään integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa (opetus päiväaikaan). Kirjallisuustieteen peruskurssin ja Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet -jaksot voi opiskella myös yksittäisinä jaksoina. Opintoja on tarjolla myös yhteistyöoppilaitoksissa.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot