in English
 
 
Kreikkalainen filologia

Antiikin historia, kirjallisuus ja filosofia ovat arvokkaita osia kulttuuriperimässämme. Klassillisten kielten opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään eurooppalaisuuden perusteita. Opinnot sopivat myös esimerkiksi arkeologian, kieliaineiden, historia-aineiden, kirjallisuustieteen ja uskontotieteen opiskelijoille.

Kreikkalaisen filologian perusopinnot 25 op

Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen klassillisen kreikan kielitiedon ja -taidon taso, että hän perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suoritettuaan kykenee apuneuvoja käyttäen ymmärtämään helpohkoa kreikankielistä proosaa ja runoutta.

Antiikintuntemuksen ja -tutkimuksen osalta tavoitteena on tutustuttaa opiskelija alaan kuuluviin tieteenhaaroihin ja tutkimusmenetelmiin sekä antaa yleiskuva kreikkalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin keskeisistä piirteistä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kreikan kielen perusteet 10 op
  • Kreikan alkeiskurssi 5 op
  • Kreikan jatkokurssi 5 op
 • Antiikintutkimus ja -tuntemus 15 op
  • Antiikintutkimuksen ala ja metodit 3 op
  • Kreikan historia ja yhteiskunta / Antiikin historia ja yhteiskunta 5 op
  • Kreikan kirjallisuuden historia 3 op
  • Antiikin filosofia 2 op
  • Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op
 • Optiot: Kreikka*
  • Antiikin historiankirjoitus 3 op
  • Antiikin runoteoria 3 op
  • Uskonto antiikin maailmassa 2 op
  • Kreikkalaista mytologiaa 2 op
  • Kirjan historia keskiajalla 2 op

*Optioita suoritetaan ainoastaan, mikäli niitä tarvitaan korvaamaan latinalaisen filologian kanssa päällekkäisiä suorituksia.

Perusopinnot järjestetään integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa (opetus päiväaikaan). Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Kreikkalaisen filologian aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot