in English
 
 
Kreikkalainen filologia

Antiikin historia, kirjallisuus ja filosofia ovat arvokkaita osia kulttuuriperimässämme. Klassillisten kielten opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään eurooppalaisuuden perusteita. Opinnot sopivat myös esimerkiksi arkeologian, kieliaineiden, historia-aineiden, kirjallisuustieteen ja uskontotieteen opiskelijoille.

Kreikkalaisen filologian perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija kykenee apuneuvoja käyttäen ymmärtämään helpohkoa kreikankielistä proosaa ja runoutta. Tavoitteena on lisäksi tutustuttaa opiskelija antiikintuntemuksen ja -tutkimuksen tieteenhaaroihin ja tutkimusmenetelmiin sekä antaa yleiskuva kreikkalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin keskeisistä piirteistä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kreikan kielen perusteet 10 op
  • Kreikan alkeiskurssi 5 op
  • Kreikan jatkokurssi 5 op
 • Antiikintutkimus ja -tuntemus 15 op
  • Antiikintutkimuksen ala ja metodit 3 op
  • Kreikan historia ja yhteiskunta / Antiikin historia ja yhteiskunta 5 op
  • Kreikan kirjallisuuden historia 3 op
  • Antiikin filosofia 2 op
  • Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op
 • Optiot: Kreikka*
  • Antiikin historiankirjoitus 3 op
  • Antiikin runoteoria 3 op
  • Uskonto antiikin maailmassa 2 op
  • Kreikkalaista mytologiaa 2 op
  • Kirjan historia keskiajalla 2 op

*Optioita suoritetaan ainoastaan, mikäli niitä tarvitaan korvaamaan latinalaisen filologian kanssa päällekkäisiä suorituksia.

Perusopinnot järjestetään integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa (opetus päiväaikaan). Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Kreikkalaisen filologian aineopinnot 35 op

Aineopinnot laajentavat kreikan kielitaitoa ja -tietoa sekä Kreikan kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemusta, perehdyttävät tutkimusvälineiden, metodien ja lähdeaineiston käyttöön sekä harjaannuttavat kirjallisten töiden laatimiseen. Keskeisin tavoite on saavuttaa vankka filologisen tekstinluvun taito.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kieli- ja tekstinlukutaito 10 op
 • Johdatus kreikan kielen historiaan ja fonetiikkaan 5 op
 • Kreikankielisiä tekstejä ja kreikkalainen metriikka 20 op
 • Kreikkalaisen filologian proseminaari 10 op

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa (opetus päiväaikaan).

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot