in English
 
 
Kreikkalainen filologia

Antiikin historia, kirjallisuus ja filosofia ovat arvokkaita osia kulttuuriperimässämme. Klassillisten kielten opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään eurooppalaisuuden perusteita. Opinnot sopivat myös esimerkiksi arkeologian, kieliaineiden, historia-aineiden, kirjallisuustieteen ja uskontotieteen opiskelijoille.

Kreikkalaisen filologian perusopinnot 25 op

Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen klassillisen kreikan kielitiedon ja -taidon taso, että hän perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suoritettuaan kykenee apuneuvoja käyttäen ymmärtämään helpohkoa kreikankielistä proosaa ja runoutta.

Antiikintuntemuksen ja -tutkimuksen osalta tavoitteena on tutustuttaa opiskelija alaan kuuluviin tieteenhaaroihin ja tutkimusmenetelmiin sekä antaa yleiskuva kreikkalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin keskeisistä piirteistä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kreikan kielen perusteet 10 op
  • Kreikan alkeiskurssi 5 op
  • Kreikan jatkokurssi 5 op
 • Antiikintutkimus ja -tuntemus 15 op
  • Antiikintutkimuksen ala ja metodit 3 op
  • Kreikan historia ja yhteiskunta / Antiikin historia ja yhteiskunta 5 op
  • Kreikan kirjallisuuden historia 3 op
  • Antiikin filosofia 2 op
  • Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op
 • Optiot: Kreikka*
  • Antiikin historiankirjoitus 3 op
  • Antiikin runoteoria 3 op
  • Uskonto antiikin maailmassa 2 op
  • Kreikkalaista mytologiaa 2 op
  • Kirjan historia keskiajalla 2 op

*Optioita suoritetaan ainoastaan, mikäli niitä tarvitaan korvaamaan latinalaisen filologian kanssa päällekkäisiä suorituksia.

Perusopinnot järjestetään integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa (opetus päiväaikaan). Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot