in English
 
 
Kulttuurihistoria

​Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tutustutaan kulttuurihistoriallisen ajattelun perusteisiin. Opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle käsitys kulttuurihistorian perusteista ja historiatieteestä. Päämääränä on problematisoida opiskelijan historiakuvaa ja ajan periodisoimisen tapoja sekä opetella kulttuurihistorian tutkimusten analyyttista lukemista.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op
 • Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op
 • Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo 5 op
 • Kulttuurihistorian tutkimusalat 10 op:
  • Antiikin ja keskiajan kulttuurihistoriaa 5 op
  • Uuden ajan kulttuurihistoria 5 op
  • 1800-luvun kulttuurihistoria 5 op
  • Kansainvälisyys ja Suomen kulttuurihistoria 5 op
  • Perheen historia 5 op
  • Sodan historia 5 op

Opintoja järjestetään monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa ja verkko-opintoina. Verkko-opinnot voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Perusopinnoista voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

HUOM! Jos linkki ei aukea suoraan kulttuurihistorian opetusohjelmiin, klikkaa uudestaan!

Kulttuurihistorian aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa perehdytään kulttuurihistorialle ominaisiin lähestymistapoihin ja tulkintoihin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Avaintekstejä kulttuurihistoriaan 5 op
 • Kulttuurihistorian kirjoittaminen 5 op
 • Kulttuurihistorian teemoja 5 op
 • Kulttuurihistorian metodologia 10 op:
  • Digitaaliset ihmistieteet 5 op
  • Tiedon haku ja hallinta 2 op
  • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op
  • Tutkimusmenetelmät ja teoriat 5 op
 • Proseminaari 10 op

Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä on historian tai kulttuurihistorian perusopintojen (25 op) suoritus vähintään hyvin tiedoin.

Aineopinnot voi opiskella verkko-opintoina ja yhteistyöoppilaitoksissa. Aineopinnoista voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Katriina Mäkinen

Opintosihteeri Sari Hurula


Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta, avoimen yliopiston väylästä ja maisterihausta.