in English
 
 
Kulttuuriperinnön tutkimus

Kulttuuriperinnön tutkimuksen perusopinnot 25 op

Kulttuuriperinnön tutkimuksen perusopintojen tavoite on, että opiskelija omaksuu kulttuuriperinnön tutkijan näkökulman.
 
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
 • Digitaalinen maailma 5 op
 • Kulttuuriperintö 5 op
 • Maisema, paikka, kulttuuriympäristö 5 op
 • Johdatus kulttuuriperinnön tutkimuksen menetelmiin 8 op:
  • Menneisyys tutkimuskohteena 4 op
  • Kenttätyömenetelmät 4 op
 • Näkökulmia kulttuuriperintöön 2 op

Perusopinnot järjestetään Porin yliopistokeskuksessa integroituna lähiopetuksena pääosin päiväaikaan. Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

Kulttuuriperinnön tutkimuksen aineopinnot 35 op

Aineopintojen tavoite on, että opiskelija omaksuu kulttuuriperinnön tutkijan tieteellisen työskentelyn valmiudet ja työskentelytaidot. Opiskelija harjoittelee asiantuntijatekstin tuottamista sekä oppii toimimaan kulttuuriperintöä analysoivan tutkimusryhmän jäsenenä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Tutkielmaseminaari 10 op
 • Keskusteluja kulttuuriperinnöstä 8 op:
  • Eurooppalaisen menneisyyden representaatioita 5 op
  • Kulttuuriperintöprosessien jäljillä 3 op
 • Kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutus 8 op:
  • Kulttuuriperinnön toimijat 5 op
  • Ylirajainen ja globaali kulttuuriperintö 3 op
 • Kulttuuriperinnön kentät 9 op:
  • Muisti, maisema ja tulkinta 4 op
  • Kenttäkurssi 5 op

Aineopinnot järjestetään Porin yliopistokeskuksessa intergroituna lähiopetuksena pääosin päiväaikaan. Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä on perusopintojen suoritus vähintään hyvin tiedoin.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot