in English
 
 
Latinalainen filologia
Antiikin historia, kirjallisuus ja filosofia ovat arvokkaita osia kulttuuriperimässämme. Klassillisten kielten opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään eurooppalaisuuden perusteita. Opinnot sopivat myös esimerkiksi arkeologian, kieliaineiden, historia-aineiden, kirjallisuustieteen ja uskontotieteen opiskelijoille. 

Latinalaisen filologian perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija kykenee apuneuvoja käyttäen ymmärtämään helpohkoa latinankielistä proosaa ja runoutta. Tavoitteena on lisäksi tutustuttaa opiskelija alaan kuuluviin tieteenhaaroihin ja tutkimusmenetelmiin sekä antaa yleiskuva roomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin keskeisistä piirteistä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Latinan kielen perusteet 10 op
  • Latinan alkeiskurssi 5 op
  • Latinan jatkokurssi 5 op
 • Antiikintutkimus ja -tuntemus 15 op
  • Antiikintutkimuksen ala ja metodit 3 op
  • Rooman historia ja yhteiskunta 5 op
  • Rooman kirjallisuuden historia 3 op
  • Antiikin filosofia 2 op
  • Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op
 • Optiot: Rooma*
  • Antiikin historiankirjoitus 3 op
  • Antiikin runoteoria 3 op
  • Uskonto antiikin maailmassa 2 op
  • Roomalaista mytologiaa 2 op
  • Kirjan historia keskiajalla, 2 op

*Optioita suoritetaan ainoastaan, mikäli niitä tarvitaan korvaamaan kreikkalaisen filologian kanssa päällekkäisiä suorituksia.Optioita suoritetaan ainoastaan, mikäli niitä tarvitaan korvaamaan kreikkalaisen filologian kanssa päällekkäisiä suorituksia.

Perusopinnot järjestetään integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa (opetus päiväaikaan). Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Latinalaisen filologian aineopinnot 35 op

Aineopinnot laajentavat latinan kielitaitoa ja -tietoa sekä Rooman kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemusta, perehdyttävät tutkimusvälineiden, metodien ja lähdeaineiston käyttöön sekä harjaannuttavat kirjallisten töiden laatimiseen. Keskeisin tavoite on saavuttaa vankka filologisen tekstinluvun taito.
 
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
 • Kieli- ja tekstinlukutaito 10 op
 • Johdatus latinan kielen historiaan ja fonetiikkaan 5 op
 • Latinankielisiä tekstejä ja latinalainen metriikka 20 op
 • Latinalaisen filologian proseminaari 10 op
Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa (opetus päiväaikaan).
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot