in English
 
 
Latinalainen filologia
Antiikin historia, kirjallisuus ja filosofia ovat arvokkaita osia kulttuuriperimässämme. Klassillisten kielten opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään eurooppalaisuuden perusteita. Opinnot sopivat myös esimerkiksi arkeologian, kieliaineiden, historia-aineiden, kirjallisuustieteen ja uskontotieteen opiskelijoille. 

Latinalaisen filologian perusopinnot 25 op

Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen klassillisen latinan kielitiedon ja -taidon taso, että hän perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suoritettuaan kykenee apuneuvoja käyttäen ymmärtämään helpohkoa latinankielistä proosaa ja runoutta.

Antiikintuntemuksen ja -tutkimuksen osalta tavoitteena on tutustuttaa opiskelija alaan kuuluviin tieteenhaaroihin ja tutkimusmenetelmiin sekä antaa yleiskuva roomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin keskeisistä piirteistä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Latinan kielen perusteet 10 op
  • Latinan alkeiskurssi 5 op
  • Latinan jatkokurssi 5 op
 • Antiikintutkimus ja -tuntemus 15 op
  • Antiikintutkimuksen ala ja metodit 3 op
  • Rooman historia ja yhteiskunta 5 op
  • Rooman kirjallisuuden historia 3 op
  • Antiikin filosofia 2 op
  • Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op
 • Optiot: Rooma*
  • Antiikin historiankirjoitus 3 op
  • Antiikin runoteoria 3 op
  • Uskonto antiikin maailmassa 2 op
  • Roomalaista mytologiaa 2 op
  • Kirjan historia keskiajalla, 2 op

*Optioita suoritetaan ainoastaan, mikäli niitä tarvitaan korvaamaan kreikkalaisen filologian kanssa päällekkäisiä suorituksia.Optioita suoritetaan ainoastaan, mikäli niitä tarvitaan korvaamaan kreikkalaisen filologian kanssa päällekkäisiä suorituksia.

Perusopinnot järjestetään integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa (opetus päiväaikaan). Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Latinalaisen filologian aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot