in English
 
 
Mediatutkimus

​Mediatutkimus on oppiaine, joka pyrkii parantamaan mediaan perustuvan nykykulttuurin ymmärtämistä. Näkökulma on monipuolinen, paitsi digitaalisesta televisiosta, journalismista ja tietoverkoista ollaan mediatutkimuksessa kiinnostuneita myös siitä, kuinka yksittäinen kuluttaja kokee, käyttää ja kuluttaa mediatuotteita. Kokonaisuus syventää nykykulttuurin tuntemusta ja antaa eväitä alueen tulkintaan ja analyysiin. Pyrkimyksenä on kouluttaa kriittisiä, laajasti mediatutkimuksen kysymyksiin perehtyneitä asiantuntijoita.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen yhteiset perusopinnot sekä mediatutkimuksen aineopinnot ja Mediakasvatus-opintojakson.

Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ja ymmärrys mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkimusperinteistä sekä tutkimuskohteiden erilaisista lähestymistavoista.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op
 • Opiskeluvalmiudet 2 op
 • Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina 5 op
 • Näkökulmia kuviin ja ääniin: teoria 2 op
 • Näkökulmia kuviin ja ääniin: harjoitukset 3 op
 • Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op
 • Tekijät, toimijat, kentät 5 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

HUOM! Jos linkki ei aukea suoraan opintojen opetusohjelmiin, klikkaa uudestaan!

Mediatutkimuksen aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa saa monipuolisen käsityksen mediatutkimuksen tutkimussuuntauksista ja metodologisista vaihtoehdoista. Opiskelija syventyy erityisesti häntä kiinnostaviin tutkimusalueisiin valitsemillaan näkökulmakursseilla.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Käytäntöjä, käsitteitä, teorioita 20 op:
  • Media ja verkostot 5 op
  • Mediahistoria ja -arkistot 5 op
  • Mediatutkimuksen menetelmiä I: kerronta ja tulkinta 5 op
  • Mediatutkimuksen menetelmiä II: tuotanto, käyttö ja yleisöt 5 op
 • Näkökulmia 15 op:
  • Materia, media ja teoria 5 op
  • Medioitu todellisuus 5 op
  • Median lajityypit ja tyylihistoriat 5 op
  • Media ja populaarikulttuuri 5 opopulaarikulttuuri 5 op
  • Erot ja identiteetit mediakulttuurissa 5 op
  • Media, talous ja työ 5 op
  • Harjoittelu 5 op
  • Mediakasvatus 5 op (voi suorittaa myös yksittäisenä jaksona, ks. alla)

Edellytyksenä aineopintoihin osallistumiselle on perusopintojen suoritus. Aineopinnot järjestetään integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa, ks. opetusohjelmat alla.

Mediakasvatus 5 op

Mediakasvatus-opintojakso perehdyttää mediakasvatuksen nykytilaan sekä ajankohtaisen tutkimuksen että käytännön harjoitusten näkökulmista. Työstäessään erilaisia media-analyyseja opiskelija saa valmiudet käytännön mediakasvatuksen toteuttamiseen. Opintojakso järjestetään Turun yliopistossa syyslukukaudella lähiopetuksena ja verkko-opintoina kevätlukukaudella. Osallistujilta ei edellytetä aiempia mediatutkimuksen opintoja.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Matti Salakka

Opintosihteeri Sari Kyöstiö


Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen opintojen esite (pdf) 

Mediakasvatus kevät 2018 esite (pdf)

 


Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta, avoimen yliopiston väylästä ja maisterihausta.

Mediatutkimus-oppiaine Turun yliopistossaHUOM! Jos opetusohjelmien linkit eivät avaudu suoraan ko. opetusohjelmiin, klikkaa uudestaan!