in English
 
 
Suomen historia

​Suomen historian aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa perehdytään eri näkökulmista Suomen historian lähestymistapoihin, lähteisiin sekä tutkimustuloksiin ja -menetelmiin. Opinnoissa keskitytään tutkimusmetodeihin, ja historian tietämystä syvennetään temaattisilla erikoiskursseilla. Opiskelija oppii luomaan ja välittämään tietoa, ja aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa laatia historian lähteiden ja tutkimusten kriittistä käyttöä edellyttäviä esityksiä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Ihmisiä keskiajalta varhaismoderniin 5 op
 • Moderni aikakausi Suomen yhteiskuntahistoriassa 5 op
 • Metodiopinnot 15 op:
  • Suomen historian aineistot ja vanhat käsialat 5 op
  • Tiedon haku ja hallinta 2 op
  • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op
  • Metodiseminaari 5 op
 • Proseminaari ja tutkielma 10 op

Edellytyksenä aineopintoihin osallistumiselle on vähintään hyvin tiedoin suoritetut historian perusopinnot.

Aineopinnot järjestetään integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa pääosin päiväaikaan.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Katriina Mäkinen

Opintosihteeri Sari Hurula


Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta, avoimen yliopiston väylästä ja maisterihausta.

Suomen historia Turun yliopistossa