in English
 
 
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opinnot sopivat pohjakoulutukseksi tutkijoille, yliopiston opettajille ja esimerkiksi ammatti- ja aikuiskasvatukseen sekä kirjasto-, tiedotus-, ja kustannusalan tehtäviin. 

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot 25 op

Suomen kielen perusopintojen opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa tieteenalasta sellaiset perustiedot, joita voi hyödyntää opinnoissa ja työelämässä. Tieto- ja taitotavoitteina ovat kielen teoreettisen tarkastelun perusteet, suomen kielen rakenteen ja sanaston pääpiirteet, tekstiammattilaisen valmiudet sekä perustiedot uralilaisesta kielikunnasta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdanto suomalais-ugrilaisiin kieliin 3 op
  • Äänne- ja muotorakenne 5 op
  • Lauseoppi 5 op
  • Sananmuodostus 3 op
  • Tekstityön kurssi 5 op
  • Suomen kieli monikielisessä yhteiskunnassa 2 op
  • Näkökulmia viroon suomen lähisukukielenä 2 op

Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa (opetus päiväaikaan).

Suomen kielen aineopinnot

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

  • Opetusohjelmat lv 2018 - 2019 (tulossa)

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot