in English
 
 
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opinnot sopivat pohjakoulutukseksi tutkijoille, yliopiston opettajille ja esimerkiksi ammatti- ja aikuiskasvatukseen sekä kirjasto-, tiedotus-, ja kustannusalan tehtäviin. 

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot 25 op

Perusopinnot ovat yhteiset suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijoille. Niiden tarkoituksena on antaa teoreettinen tietämyspohja suomen kielen rakenteesta sekä perehdyttää viroon ja antaa käsitys suomalais-ugrilaisesta kielikunnasta. Tavoitteena on, että perusopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee kielen teoreettisen tarkastelun perusteet erityisesti suomen kielen kannalta. Tavoitteisiin kuuluvat lisäksi tiedonhaun ja siihen liittyvän teknologian hallinta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdanto suomalais-ugrilaisiin kieliin ja kansoihin 3 op
 • Suomen äänne- ja muotorakenne 5 op
 • Suomen kieli monikielisessä yhteiskunnassa 2 op
 • Suomen sananmuodostus 3 op
 • Suomen lauseoppi 5 op
 • Suomen kielen tekstityön kurssi 5 op
 • Näkökulmia viroon suomen lähisukukielenä 2 op

Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa (opetus päiväaikaan).

Suomen kielen aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittuja tietoja. Opinnoissa perehdytään merkityksen muodostumiseen kielessä ja vuorovaikutuksessa, kielen alueelliseen, sosiaaliseen ja tilanteiseen vaihteluun, kielen kehitykseen, kielen tekstuaalisiin ominaisuuksiin ja kielen rakenteeseen muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien näkökulmasta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Semantiikka, pragmatiikka ja vuorovaikutus 5 op
 • Suomen kielen vaihtelu 5 op
 • Kielioppi 5 op
 • Tekstianalyysi 5 op
 • Suomen kielen kehitys 5 op
 • Suomi toisena kielenä 5 op 
 • Tieteellinen essee ja tieteellinen kirjoittaminen 5 op

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa (opetus päiväaikaan).

 • Opetusohjelma lv 2018 - 2019

Suomen kieli ja kulttuuri (ulkomaalaisille)

Suomen kielen ja kulttuurin opinnoista voi avoimessa yliopistossa opiskella Suomen kielen käyttö -opintojakson. Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot