in English
 
 
Taidehistoria

​Taidehistoria tarjoaa tutkimusnäkökulmia visuaalisen kulttuurin historiaan ja nykypäivään. Sen alaan kuuluvat kuvataide, arkkitehtuuri, taideteollisuus, taiteen instituutiot, miljöökysymykset, taidekäsityö, käyttökuvan eri lajit sekä taidekäsitykset ja -teoriat.

Taidehistorian opinnot soveltuvat yleissivistäväksi harrastukseksi, ammatilliseen kehittämiseen tai työn vastapainoksi kaikille kuvataiteista, visuaalisesta kulttuurista ja kuvallisesta viestinnästä kiinnostuneille. Opiskelu antaa valmiuksia työskentelyyn museoissa ja muissa näyttelyinstituutioissa, kulttuurihallinnossa, rakennus- ja kaupunkisuojelussa, kriitikontyössä, kustannusalalla sekä alan opetus- ja tutkimustehtävissä. Opinnot lisäävät taiteentuntemusta ja kehittävät visuaalista lukutaitoa.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen yhteiset perusopinnot sekä taidehistorian aineopintojen opintojaksoja.

Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op

Opiskelijalla on perusopinnot suoritettuaan kokonaiskuva ja ymmärrys mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkimusperinteistä sekä tutkimuskohteiden erilaisista lähestymistavoista.

Opinnot järjestetään verkko-opintoina. 

Taidehistorian aineopinnot

Taidehistorian aineopinnoissa (35 op) perehdytään alan tutkimusperinteisiin ja instituutioihin sekä tutustutaan valikoiden eri aikakausien, teemojen ja kuvakulttuurien tutkimukseen. Aineopinnot monipuolistavat teoreettisia näkökulmia ja syventävät siten tietämystä sekä kotimaisesta että ulkomaisesta taiteesta.

Opintokokonaisuudesta voi opiskella yksittäisiä opintojaksoja:

  • Maailman taide 5 op
  • Suomen taide 5 op
  • Itämeren alueen taide 5 op

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Eeva Hallikainen

Opintosihteeri Elina Renvall


Esikatselu


"Opettajan roolista opiskelijan rooliin". Kuvataiteen ja tekstiilityön opettaja otti vapaata työstään ja opiskeli taidehistoriaa avoimessa yliopistossa. Lue juttu Brahean uutiskirjeestä.


Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta, avoimen yliopiston väylästä ja maisterihausta. 

Taidehistoria Turun yliopistossa