in English
 
 
Taidehistoria

​Taidehistoria tarjoaa tutkimusnäkökulmia visuaalisen kulttuurin historiaan ja nykypäivään. Sen alaan kuuluvat kuvataide, arkkitehtuuri, taideteollisuus, taiteen instituutiot, miljöökysymykset, taidekäsityö, käyttökuvan eri lajit sekä taidekäsitykset ja -teoriat.

Taidehistorian opinnot soveltuvat yleissivistäväksi harrastukseksi, ammatilliseen kehittämiseen tai työn vastapainoksi kaikille kuvataiteista, visuaalisesta kulttuurista ja kuvallisesta viestinnästä kiinnostuneille. Opiskelu antaa valmiuksia työskentelyyn museoissa ja muissa näyttelyinstituutioissa, kulttuurihallinnossa, rakennus- ja kaupunkisuojelussa, kriitikontyössä, kustannusalalla sekä alan opetus- ja tutkimustehtävissä. Opinnot lisäävät taiteentuntemusta ja kehittävät visuaalista lukutaitoa.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen yhteiset perusopinnot sekä taidehistorian aineopintojen opintojaksoja.

Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op

Opiskelijalla on perusopinnot suoritettuaan kokonaiskuva ja ymmärrys mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkimusperinteistä sekä tutkimuskohteiden erilaisista lähestymistavoista.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op
  • Opiskeluvalmiudet 2 op
  • Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina 5 op
  • Näkökulmia kuviin ja ääniin: teoria 2 op
  • Näkökulmia kuviin ja ääniin: harjoitukset 3 op
  • Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op
  • Tekijät, toimijat, kentät 5 op

Opinnot järjestetään verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Taidehistorian aineopinnot

Taidehistorian aineopinnoissa (35 op) perehdytään alan tutkimusperinteisiin ja instituutioihin sekä tutustutaan valikoiden eri aikakausien, teemojen ja kuvakulttuurien tutkimukseen. Aineopinnot monipuolistavat teoreettisia näkökulmia ja syventävät siten tietämystä sekä kotimaisesta että ulkomaisesta taiteesta.

Lukuvuonna 2017 - 2018 aineopinnoista voi opiskella yksittäisiä opintojaksoja itsenäisesti Turun yliopistossa suoritettavina kirjatentteinä. Lisäksi Suomen taide -opintojakso järjestetään kevätlukukaudella verkko-opintoina ja monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa.

Ennakkotietoa: Lukuvuonna 2018 - 2019 taidehistorian aineopinnot 35 op voi suorittaa osallistumalla integroituun opetukseen Turun yliopistossa. 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Eeva Hallikainen

Opintosihteeri Sari Kyöstiö


Esikatselu 

Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen opintojen esite (pdf)

Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta, avoimen yliopiston väylästä ja maisterihausta. 

Taidehistoria Turun yliopistossa