in English
 
 
Uskontotiede

​Uskontotieteen perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija tuntee ja hallitsee kulttuurien tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet, peruskäsitteet ja tutkimushistorian. Lisäksi opinnot antavat perustuntemuksen maailman uskontoperinteistä sekä Suomessa vaikuttavista uskonnoista ja uskonnollistaustaisista liikkeistä. Opinnot antavat myös valmiuksia soveltaa uskontotieteen käsitteitä ja näkökulmia kulttuurin ja yhteiskunnan ymmärtämiseen.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op
  • Kulttuurinen kohtaaminen ja muutos 5 op
  • Uskontotieteen työseminaari 3 op
  • Johdanto uskontotieteeseen 3 op
  • Suomen uskonnollinen kenttä 3 op
  • Aasian uskonnot 3 op
  • Lähi-Idän uskonnot 3 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja. 

HUOM! Jos linkki ei aukea suoraan uskontotieteen opetusohjelmiin, klikkaa linkkiä uudestaan!

Uskontotieteen aineopinnot

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Aineopinnoista voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot