in English
 
 
Viron kieli ja kulttuuri

​Viron kielen ja kulttuurin opintojen pääpaino Turun yliopistossa on hyvässä kielentuntemuksessa: tavoitteena on, että opiskelija pystyy lukemaan vironkielistä tekstiä, ymmärtämään vironkielistä puhetta ja ilmaisemaan itseään suullisesti ja kirjallisesti viron kielellä. Kielitaidon lisäksi opinnot tähtäävät monipuoliseen perehtymiseen Viron kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Viron kielen ja kulttuurin opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille. Tutkinto-opintoihin tähtääville ja tutkinto-opiskelijoille opinnot sopivat sivuaineeksi esim. suomen kielen, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen, vieraiden kielten, historian, taiteentutkimuksen ja kulttuurihistorian opiskelijoille. Ne sopivat sivuaineeksi myös niille matemaattis-luonnontieteellisen, oikeustieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, jotka pääaineopinnoissaan erikoistuvat Itämeren alueen kysymyksiin.

Avoimena yliopisto-opetuksena on mahdollisuus suorittaa seuraavat opintojaksot kirjatentteinä Turun yliopistossa:

  • Viron historia 5 op
  • Viron kirjallisuushistoria 5 op

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot