in English
 
 
Yleinen historia

​Yleisen historian aineopinnot 35 op

Yleisen historian aineopinnot antavat monipuolisen käsityksen historiantutkimuksen näkökulmista, menetelmistä ja lähdeaineistoista sekä ymmärryksen yleisen historian tutkimuskentän laajuudesta.  

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Kohteena historia 10 op:
  • Ajankohtaisia näkökulmia yleiseen historiaan 5 op
  • Historian olemus 5 op
 • Historian aineistot ja esitykset 10 op:       
  • Keskusteleva historia 5 op
  • Tiedon haku ja hallinta 2 op
  • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op
 • Monta historiaa 5 op: 
  • Historiakulttuuri ja ajallisuus, Liikkuvuus ja monikulttuurisuus, Luonto, ympäristö ja eläimet, Talous ja kulutus, Tiede ja tieto, Valta, politiikka ja rajat, Valinnaiset teemat
 • Proseminaari ja tutkielma 10 op

Opinnot järjestetään integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa pääosin päiväaikaan. Aineopintojen aloittaminen edellyttää, että historian perusopinnot (25 op) on suoritettu kiitettävin tiedoin.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Katriina Mäkinen

Opintosihteeri Sari Hurula


Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta, avoimen yliopiston väylästä ja maisterihausta.

Yleinen historia Turun yliopistossa