in English
 
 
Yleinen historia

​Yleisen historian aineopinnot 35 op

Yleisen historian aineopinnot antavat monipuolisen käsityksen historiantutkimuksen näkökulmista, menetelmistä ja lähdeaineistoista sekä ymmärryksen yleisen historian tutkimuskentän laajuudesta.  

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Kansainvälistä historiaa tutkimaan 5 op
  • Historian aineistot ja esitykset 10 op:       
    • Keskusteleva historia 5 op
    • Tiedon haku ja hallinta 2 op
    • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op
  • Monta historiaa 10 op: valinnaiset teemat
  • Proseminaari ja tutkielma 10 op

Opinnot järjestetään integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa pääosin päiväaikaan. Aineopintojen aloittaminen edellyttää, että historian perusopinnot (25 op) on suoritettu kiitettävin tiedoin.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Katriina Mäkinen

Opintosihteeri Sari Hurula


Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta, avoimen yliopiston väylästä ja maisterihausta.

Yleinen historia Turun yliopistossa