in English
 
 
Kasvatustieteiden tiedekunnan opinnot

Kasvatustieteellisten aineiden ydinalueita ovat kasvatus, koulutus ja oppiminen. Avoimessa yliopistossa voi opiskella seuraavat Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaiset opintokokonaisuudet tai yksittäisiä opintojaksoja:

 • Aikuiskasvatustiede
  • perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja:
   Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op
   Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op
   Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op
  • aineopinnot 35 op
 • Alkukasvatus
  • perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Erityispedagogiikka
  • perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja:
   Erityispedagogiikan perusteet 7 op
  • aineopinnot 35 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Kasvatustiede
  • perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja:
   Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
   Kehitys- ja kasvatuspsykologia 4 op
   Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
  • aineopinnot 35 op tai yksittäisiä opintojaksoja:
   Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op
   Kasvatuksen psykologia 4 op
   Koulutuspolitiikka 6 op
 • Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 op
 • Tilastolliset perustaidot 6 op
Tutkintoon tähtäävät voivat opiskella avoimessa yliopistossa suurimman osan kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon kuuluvista opinnoista.  Opintojen perusteella on mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi kasvatustieteiden tiedekuntaan avoimen yliopiston väylän tai maisterihaun kautta. Lue lisää Tavoitteena tutkinto? -sivuilta!

Kasvatustieteelliset opinnot sopivat työelämän tarpeisiin monella eri alalla ja niitä voivat hyödyntää myös opettajaksi aikovat. Lue lisää Kehitä ammatillista osaamistasi -sivuilta!
Asiasana:
Tagit: