in English
 
 
Kasvatustieteiden tiedekunnan opinnot

Kasvatustieteellisten aineiden ydinalueita ovat kasvatus, koulutus ja oppiminen. Avoimessa yliopistossa voi opiskella seuraavat Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaiset opintokokonaisuudet tai yksittäisiä opintojaksoja:

Tutkintoon tähtäävät voivat opiskella avoimessa yliopistossa suurimman osan kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon kuuluvista opinnoista.  Opintojen perusteella on mahdollisuus hakea tutkinto-opiskelijaksi kasvatustieteiden tiedekuntaan avoimen yliopiston väylän tai maisterihaun kautta. Lue lisää Tavoitteena tutkinto? -sivuilta!

Kasvatustieteelliset opinnot sopivat työelämän tarpeisiin monella eri alalla ja niitä voivat hyödyntää myös opettajaksi aikovat. Lue lisää Kehitä ammallista osaamistasi -sivuilta!
Asiasana:
Tagit: