in English
 
 
Aikuiskasvatustiede

​Opinnot soveltuvat kaikille aikuisen oppimisesta ja ohjaamisesta, koulutussuunnittelusta ja -politiikasta sekä koulutuksen ja työelämän suhteista kiinnostuneille. Opinnot sopivat mm. aikuiskouluttajille ja -opettajille, koulutussuunnittelijoille, uraohjaajille ja henkilöstön kehittäjille. Kansalais- ja työväenopistot huomioivat perusopinnot opettajien palkassa.

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija tuntee kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen perusteet aikuiskasvatuksen näkökulmasta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
 • Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op
 • Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op
 • Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op
 • Aikuiskasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op

Opinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna, ja lisäksi monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella yksittäisiä jaksoja.

Huom! Jos linkki ei aukea suoraan aikuiskasvatustieteen opetusohjelmiin, klikkaa linkkiä uudestaan!

Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op

Opinnoissa on tavoitteena kasvatustieteellisen ajattelu- ja lukutaidon syventäminen keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen perehtymällä sekä rakentamalla käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä aikuiskasvatuksen ja -koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Aikuiskasvatuksen historia 3 op
 • Kasvatusfilosofia 3 op
 • Oppimisen ja työelämän psykologia 4 op
 • Aikuiskoulutuksen suunnittelu 5 op
 • Aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen arviointi 5 op
 • Aikuiskoulutuspolitiikka 3 op
 • Proseminaari 8 op
 • Empiiriset tutkimusmenetelmät, aikuiskasvatustiede 4 op

Opinnot järjestetään Turun yliopistossa integroituna opetuksena päiväaikaan. Aineopintoihin hakevalla on oltava suoritettuna aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op) tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op) vähintään hyvin tiedoin.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Eija Siltari

Opintosihteeri Mirja Ylikorpi


Aikuiskasvatustieteen opinnot -esite (pdf)


Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta, avoimen yliopiston väylästä ja maisterihausta.

Tutustu Turun yliopiston kasvatustieteiden koulutukseen!