in English
 
 
Alkukasvatus

​Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op

Alkukasvatuksen perusopinnot ovat Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen sivuaineopintoja.

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija hallitsee alkukasvatuksen perusopintoihin sisältyvien opintojen sisällöt ja toimintatavat. Opiskelija osaa soveltaa alkukasvatuksen perusopintojen tietoja lasten kanssa tapahtuvaan opetus-oppimis -vuorovaikutukseen. Opiskelija kehittää omaa alkukasvatuksen asiantuntijuuttaan laaja-alaisesti.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen kehitys 5 op
  • Esi- ja alkukasvatuksen pedagogiikka 7 op
  • Kielelliset vuorovaikutustaidot 6 op
  • Varhais- ja alkukasvatuksen ympäristöoppi 2 op
  • Alkukasvatuksen matematiikka 2  op
  • Taito- ja taideaineet 3 op

Opinnot järjestetään lähiopetuksena Turun kesäyliopistossa.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot