in English
 
 
Erityispedagogiikka

​Erityispedagogista tietoa voivat hyödyntää esimerkiksi luokanopettajat, lastentarhanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveysalan henkilöstö ja näille aloille aikovat. Opintojen sisällöt puhuttelevat jokaista kasvattajaa sekä muita lasten ja nuorten arjen jakavia ihmisiä.

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa perehdytään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erilaisuutta, vammaisuutta ja poikkeavaa käyttäytymistä tarkastellaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista, elämänkaaren eri aikoina.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
 • Erityispedagogiikan perusteet 5 op
 • Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op
 • Oppimisen edellytykset 3 op
 • Perusopintojen kirjallisuus 7 op
 • Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op

Perusopinnot järjestetään monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa ja verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja. 

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa perehdytään monipuolisesti poikkeavuuden, erilaisuuden ja vammaisuuden maailman historiaan ja nykypäivään. Tavoitteena on antaa teoreettisia ja käytännönläheisiä valmiuksia monenlaisten oppijoiden erityistarpeiden tunnistamiseen ja ymmärtämiseen. Opinnoissa perehdytään erityispedagogisen tutkimuksen perusteisiin, tutkimusmenetelmiin ja toteutukseen.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Erityiskasvatuksen historia 3 op
 • Erityiskasvatus osana suomalaista yhteiskuntaa 3 op
 • Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet 3 op
 • Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja vahvuudet 3 op
 • Erityiset oppimisvaikeudet 3 op
 • Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus 3 op
 • Proseminaari 8 op
 • Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op
 • Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 2 op
 • Arviointi erityiskasvatuksen kontekstissa 3 op

Aineopintojen opiskelijalla tulee olla suoritettuna erityispedagogiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin.

Opinnot järjestetään verkko-opintoina ja monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa. Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Hannele Massinen

Opintosihteeri Ritva Härkönen


Erityispedagogiikan opinnot -esite (pdf)


Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta, avoimen yliopiston väylästä ja maisterihausta.

Tutustu Turun yliopiston kasvatustieteiden koulutukseen!