in English
 
 
Kasvatustiede

Opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Kasvatustiede sopii alasta riippumatta kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville.

​Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä eri näkökulmista. Tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys kasvatustieteestä ja rakentaa ymmärrystä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksestä. Opinnoissa tutustutaan kasvatustieteen keskeisiin käsitteisiin, tutkimuskohteisiin ja selitysmalleihin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
 • Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
 • Kasvatuspsykologia 4 op
 • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op
 • Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op

Perusopinnot järjestetään yhteistyöoppilaitoksissa monimuoto-opintoina ja  lähiopetuksena, Turun yliopistossa monimuoto-opintoina sekä verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.

Kasvatustieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua kasvatustieteellistä ajattelu- ja lukutaitoa perehtymällä keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin, menetelmiin ja tutkimuksen tekemiseen. Opinnoissa rakennetaan käsitystä opetuksesta, oppimisesta sekä kasvatuksen ja koulutuksen historiallisista ja yhteiskunnallisista yhteyksistä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
 • Kasvatuksen historia 3 op
 • Kasvatusfilosofia 3 op
 • Kasvatuksen psykologia 4 op
 • Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op
 • Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 4 op
 • Koulutuspolitiikka 6 op
 • Proseminaari 8 op
 • Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä 4 op

Aineopintojen opiskelijalla tulee olla kasvatustieteen perusopinnot suoritettuna vähintään hyvin tiedoin.

Aineopinnot järjestetään monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa ja verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Toteuta haaveesi - kasvatustieteen opinnoilla kohti opettajaopintoja (video)

Kasvatustieteen opinnot -esite (pdf)


Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta, avoimen yliopiston väylästä ja maisterihausta.

Tutustu Turun yliopiston kasvatustieteiden koulutukseen!


Ohjeita opiskelijoille:

Opiskelijan yleisopas

Ohjeet perusopintoja jatkaville

Ohjeet aineopintoja jatkaville