in English
 
 
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön opinnot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti 6 op

Opintojakson tavoitteena on innostaa ja rohkaista tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opetuksessa. Opintojakson sisältö:

  • erilaisten tieto- ja viestintäteknisten sovellusten pedagoginen arviointi
  • tutustuminen erilaisiin oppimisympäristöihin ja pedagogisten opetuskäytänteiden sovelluksiin
  • tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projektin suunnittelu ja toteutus, joka voi olla digitaalinen oppimateriaali, verkkokurssi tai tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön muu sovellus.

Opittua sovelletaan käytäntöön suunnittelemalla ja toteuttamalla tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti hyödyntävä oppimisympäristö, opetusmateriaali tai muu sovellus.

Opintojakso soveltuu opettajille, kouluttajille ja muille oppimisen tai ohjaamisen parissa työskenteleville tai alalle aikoville.

Opintojakso järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot