in English
 
 
Kieli- ja viestintäopinnot

Avoin yliopisto tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia kaikille kieli- ja viestintätaitojensa kehittämisestä kiinnostuneille. Opintotarjontaan sisältyy eritasoisia kursseja.

Kauppakorkeakoulun kielten ja liikeviestinnän kurssit

Turun kauppakorkeakoulussa Turussa ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä voi opiskella alkeis- ja jatkokursseja sekä erityisesti liike-elämän tarpeisiin sopivia kursseja seuraavista aineista:

 • Englannin kieli ja liikeviestintä
 • Espanjan kieli ja liikeviestintä
 • Ranskan kieli ja liikeviestintä
 • Ruotsin kieli ja liikeviestintä
 • Saksan kieli ja liikeviestintä
 • Suomen kieli ja talouselämän viestintä
 • Venäjän kieli ja liikeviestintä

Muut kieli- ja viestintäkurssit

Avoimessa yliopistossa ja/tai yhteistyöoppilaitoksissa voi opiskella seuraavia tiedekuntien tutkintoihin kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja:

 • English: Academic and Professional Skills 3 op
 • Englannin tekstinymmärtäminen 4 op
 • English Communication Skills 2 op
 • Inledning till juridisk svenska 2 op
 • Japanin kieli
 • Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 5 op (ns. virkamiesruotsi)
 • Puheviestinnän perusteet 2 op
 • Suomen kielen kirjallinen viestintä 3 op
Kurssit sopivat kaikille kiinnostuneille: Puheviestinnän ja suomen kielen kurssit sopivat kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Englannin ja ruotsin kurssit sopivat niille, joilla on pohjatietoinaan esim. lukion opinnot tai niitä vastaavat taidot.
Kurssit sopivat erityisesti yliopiston tutkinto-opiskelijoiksi tähtääville, sillä suoritukset voi hyväksyttää osaksi tutkintoa, jos saa opiskeluoikeuden yliopistossa. Avoimen yliopiston väylähaussa edellytetään oppiaineesta riippuen kieliopintojen suorituksia.

Kurssien vastaavuudet eri tiedekuntien kieli- ja viestintäopintoihin ilmoitetaan opetusohjelmissa. Tutkintoon vaaditaan kaikissa tiedekunnissa opintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sisältyvät pääasiassa alempiin korkeakoulututkintoihin, ja opintojen sisältö ja laajuus vaihtelevat tiedekunnittain. Tutkintoihin voi tiedekunnasta riippuen sisällyttää myös vapaavalintaisia kielikursseja. Tutkinto-opiskelijaksi päässeet voivat useissa tapauksissa osoittaa vaadittavan kielitaidon vapauttavalla kokeella tai muulla korvaavalla suorituksella kurssin suorittamisen sijasta. Lisätietoja tutkintoihin sisältyvistä kieli- ja viestintäopinnoista saa tiedekuntien ja kielikeskuksen opinto-oppaista.
Asiasana:
Tagit: