in English
 
 
Kieli- ja viestintäopinnot

Avoin yliopisto-opetus tarjoaa monia mahdollisuuksia kaikille kieli- ja viestintätaitojensa kehittämisestä kiinnostuneille. Opintotarjontaan sisältyy eritasoisia kursseja, jotka vastaavat Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen järjestämää opetusta.

Kurssit sopivat kaikille kiinnostuneille. Alkeiskursseista aloitettavat opinnot, puheviestinnän ja suomen kielen kurssit sopivat kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta. Englannin ja ruotsin kurssit sopivat niille, joilla on pohjatietoinaan esim. lukion opinnot tai niitä vastaavat taidot.

Kurssit sopivat hyvin yliopiston tutkinto-opiskelijoiksi tähtääville, sillä suoritukset voi hyväksyttää osaksi tutkintoa, jos saa opiskeluoikeuden yliopistossa. Avoimen yliopiston väylähaussa edellytetään oppiaineesta riippuen kieliopintojen suorituksia.

Kielten ja liikeviestinnän kurssit 

Kielten ja liikeviestinnän kurssit ovat Turun kauppakorkeakoulun tutkintoihin sisältyviä opintoja. Opinnot painottuvat kaupallis-taloudellisiin käsitteisiin ja terminologiaan, liike-elämän viestintävalmiuksiin sekä kulttuurien väliseen kommunikaatioon. Keskeisiä aihealueita ovat mm. liike-elämän kirjallinen ja suullinen viestintä sekä neuvottelu- ja esiintymistaidot.

Kurssitarjonta Turun kauppakorkeakoulussa Turussa:

Kurssitarjonta Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä:

Muut kieli- ja viestintäkurssit

Avoimessa yliopistossa ja/tai yhteistyöoppilaitoksissa voi opiskella seuraavia Turun yliopiston muiden tiedekuntien tutkintoihin kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja:

Kurssien vastaavuudet eri tiedekuntien kieli- ja viestintäopintoihin ilmoitetaan opetusohjelmissa. Tutkintoon vaaditaan kaikissa tiedekunnissa opintoja äidinkielessä, toisessa kotimaisessa kielessä ja yhdessä vieraassa kielessä. Pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sisältyvät pääasiassa alempiin korkeakoulututkintoihin, ja opintojen sisältö ja laajuus vaihtelevat tiedekunnittain. Tutkintoihin voi tiedekunnasta riippuen sisällyttää myös vapaavalintaisia kielikursseja.

Tutkinto-opiskelijaksi päässeet voivat useissa tapauksissa osoittaa vaadittavan kielitaidon vapauttavalla kokeella tai muulla korvaavalla suorituksella kurssin suorittamisen sijasta.

Lisätietoja tutkintoihin sisältyvistä kieli- ja viestintäopinnoista saa yliopiston opinto-oppaasta.
Asiasana:
Tagit: