in English
 
 
Neurologia
Neurologian opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
  • saa yleiskuvan ihmisen hermoston rakenteesta, toiminnasta sekä tavallisimmista tutkimusmenetelmistä, joilla hermostoa tutkitaan,
  • tutustuu tavallisimpiin neurologisiin kansansairauksiin ja neurologisten sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitomahdollisuuksiin, itsehoitoon ja kuntoutukseen.
Opintojaksolla on asiantuntijoiden pitämiä luentoja, joilla käsitellään seuraavia aiheita
  • Hermosolun sekä hermoston rakenne ja toiminta
  • Aivoverenkierron häiriöt
  • Parkinsonin tauti
  • Aivovammat
  • MS-tauti
  • Epilepsia

Alustavan suunnitelman mukaan opinnot järjestetään Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa kevätlukukaudella 2018.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot