in English
 
 
Gerontologia

Gerontologian perusopinnot 25 op ja opintojaksoja

Mitä uutta tiedetään ikääntymisestä ja vanhenemisesta niin yksilön kuin yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista? Mitä ikääntyminen tarkoittaa yhteiskunnallisena kysymyksenä ja millaisia ovat ikääntyvän väestön palvelutarpeet?

Gerontologian perusopintojen tavoitteena on antaa kokonaiskuva vanhenemisesta hoitotieteen, lääketieteen ja sosiaalityön näkökulmista. Opinnoissa perehdytään vanhuspolitiikkaan, vanhustenhuollon palveluihin, tavallisimpiin vanhuusiän sairauksiin ja niiden hoitoon, kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn, vanhukseen hoitotyön asiakkaana sekä tieteellisen tutkimuksen merkitykseen gerontologisen tiedon tuottamisessa.

Opinnot on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, vanhustyössä ja alan järjestöissä toimiville, palvelujen tuottajille, luottamushenkilöille, alalle aikoville ja opiskelijoille. Opinnot voi hyväksyttää osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen vapaasti valittavia opintoja.

Opintokokonaisuus 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus gerontologiaan 5 op
  • Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op
  • Ikääntyminen murroksessa 5 op
  • Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op
  • Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op

Perusopinnot ja yksittäisiä opintojaksoja järjestetään yhteistyöoppilaitoksissa monimuoto-opintoina. Opintoihin sisältyy asiantuntijaluentoja, jotka välitetään verkon kautta oppilaitoksille.

Lukuvuonna 2018 - 2019 perusopinnoista järjestetään Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op -opintojakso.

Huom! Opetusohjelmiin tulee mukaan myös muita hoitotieteen opintoja.

Jos linkki ei aukea suoraan ko. lukukauden sivulle, klikkaa uudestaan!

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot