in English
 
 
Hoitotiede

Hoitotieteen opinnot avoimessa yliopistossa antavat mahdollisuuden tarkastella hoitotyötä tutkitun ja teoriatiedon pohjalta. Ne soveltuvat kaikille hoitotieteen kysymyksistä ja hoitotyön kehittämisestä kiinnostuneille, erityisesti terveysalalla toimiville ja alan opinnoista kiinnostuneille. 

Avoimen yliopiston väylä tarjoaa mahdollisuuden hakea tutkinnon suoritusoikeutta avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Terveysalan AMK-tutkinnon suorittaneet voivat aloittaa opintonsa suoraan hoitotieteen aineopinnoista.

Hoitotieteen perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu kuva hoitotieteestä tieteenalana ja hän ymmärtää hoitotieteellisen ajattelutavan ja tutkimuksen lähtökohdat. Opiskelijalle alkaa muodostua hoitotieteellinen käsitteistö, jonka pohjalta hänen on mahdollista ymmärtää ja arvioida kriittisesti hoitotieteellisiä kysymyksiä.

Opintojaksot:

 • Hoidon ja hoitotieteen filosofia 9 op
 • Hoitotieteen teoria 8 op
 • Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 8 op

Opinnot voi suorittaa yhteistyöoppilaitoksissa tai kirjallisina tentteinä Turun yliopiston sähköisessä tenttitilassa Turussa, Porissa tai Raumalla.

Opetusohjelmat lukuvuonna 2018 - 2019:

 • Opetusohjelmat julkaistaan toukokuussa 2018

Opetusohjelmat lukuvuonna 2017 - 2018:

Huom! Jos linkki ei aukea suoraan hoitotieteen opetusohjelmaan, klikkaa linkkiä uudestaan!

Hoitotieteen aineopinnot 35 op

Opintojen tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu hoidon ja hoitotieteen filosofian, hoitotieteen teorian ja hoitotieteen tutkimusmetodikaan perusteiden hyvä tuntemus sekä valmiudet tuottaa tieteelliseen tietoon perustuva tutkielma valitsemastaan hoitotieteen kannalta keskeisestä aiheesta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Hoidon ja hoitotieteen filosofia I 7 op
 • Hoitotieteen teoria I 7 op
 • Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 6 op
 • Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (hoitotiede) 4 op
 • Tilastolliset analyysimenetelmät, harjoitukset 1 op
 • Tutkielmaseminaari 4 op
 • Tutkielma 6 op

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin suoritetut hoitotieteen perusopinnot tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Opetusohjelmat lukuvuonna 2018 - 2019:

 • Opetusohjelmat julkaistaan toukokuussa

Opetusohjelmat lukuvuonna 2017 - 2018:

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot