in English
 
 
Psyykkiset traumat

Psyykkiset traumat (3 op) -opintojakson tavoitteena on lisätä traumojen ymmärtämistä yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tavoitteena on antaa valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen. 

Sisältö:

  • Kriisien kulku ja traumasta selviytymisen keinot
  • Trauman vaikutukset ihmisen hyvinvointiin
  • Trauman asteen arviointimenetelmät
  • Selviytymiskeinot traumaattisen tapahtumien/traumaattisen historian kanssa
  • Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen
  • Traumahoito ja päihdekuntoutus.

Opintojakso järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opinnot voi hyväksyttää osaksi perustutkintojen valinnaisia opintoja.

Avoimessa yliopistossa opintoja tarjotaan ammattitaidon kehittämiseksi henkilöille, jotka työssään tarvitsevat opintojakson sisältöön liittyvää tietoa, sekä yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille, jotka ovat lääketieteestä kiinnostuneita ja haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin. Opinnot soveltuvat erityisesti terveydenhuollossa ja sosiaalialalla työskenteleville, jotka työssään kohtaavat psyykkisistä traumoista kärsiviä ihmisiä, sekä alan opiskelijoille.

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina Turun yliopistossa ja lähiopetuksena yhteistyöoppilaitoksissa.

Opinnot järjestetään alustavan suunnitelman mukaan seuraavan kerran syyslukukaudella 2018.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot