in English
 
 
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opinnot
Avoimessa yliopistossa voi opiskella seuraavia tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaisia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja:
 • Astrobiologia
  • Astrobiologian peruskurssi 4 op
 • Biokemia
  • useita opintojaksoja
 • Biologia
  • perusopintojen opintojaksoja 17 op
  • Genetiikan perusteet 3 op
  • Ihmisen fysiologia 2 op
 • Fysiikka
  • Fysiikan peruskurssit 1, 2, 3 ja 4, 4 op/kurssi
  • Fysiikan ja kemian historia 2 op
 • Geologia
  • Mineraalit, kivilajit ja maaperäkerrostumat 5 op
 • Kemia
  • Kemian peruskurssi I, Kemian peruskurssi II, Kemia III, Kemia IV, 4 op/kurssi
  • Kemiallinen biologia 5 op
  • Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 op
  • Siirtymämetallien bioepäorgaaninen kemia 5 op
  • Spektroskopian perusteet 5 op
  • Fysiikan ja kemian historia 2 op
 • Maantiede
  • perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm.
   Johdatus maantieteeseen 5 op
   Klimatologia (ilmastotiede) 3 op
 • Solu- ja molekyylibiologia
  • Solubiologian luennot 4 op
 • Tietojenkäsittelytiede
  • perusopinnot 23 op tai Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op
  • Johdatus tekoälyyn 2 op
  • Tekoälyn perusmenetelmät 3 op
  • Tietorakenteet ja algoritmit 5 op
  • Data ja vuorovaikutus 5 op
  • Tietokantojen perusteet 1 5 op ja 2 2 op
 • Tietotekniikka
  • Olio-ohjelmoinnin metodiikka 4 op
  • Tietoverkkotekniikat 4 op
 • Tilastotiede
  • Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op
 • Tähtitiede
  • Astrobiologian peruskurssi 4 op
  • Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op
 • Ympäristötiede
  • perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
  • aineopinnot 35 op

Opiskella voi yleissivistyksen vuoksi, alan opintoihin hakeutuakseen tai ammatillista osaamista kehittääkseen. Opinnoista saa tietoja ja taitoja, jotka vastaavat työelämän muuttuviin tarpiesiin esimerkiksi aluesuunnittelu-, IT-, opetus- ja ympäristöalalla.

Tutkintoon tähtääville avoin yliopisto antaa mahdollisuuksia aloittaa opinnot joustavasti ja hakea avoimen yliopiston väylän ja muiden hakumahdollisuuksien kautta yliopistoon. Esimerkiksi tietojenkäsittelytieteissä on useita hakuja ja lukiolaisille oma väylänsä.
 
Luonnontieteiden perusteiden kurssit antavat valmiuksia luonnontieteellisiin tutkinto-opintoihin hakeutuville.
Asiasana:
Tagit:

Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta ja tutustu avoimen yliopiston väylään.


"Luonnontieteitä, aluetietoa, biotalousasiantuntemusta"

Lue suunnittelija Lotta Nyholmin haastattelu


Tutustu myös Biotalousasiantuntijan osaamissalkku -opintoihin!

Opiskelijan haastattelu: "Biotalousalan opintoja ammattitaidon täydentämiseen"