in English
 
 
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opinnot
Avoimessa yliopistossa voi opiskella seuraavia tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaisia opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä opintojaksoja:
 • Astrobiologia
  • Astrobiologian peruskurssi 4 op
 • Biokemia
  • opintojaksoja
 • Biologia
  • Biologian perusopintojen luennot 17 op
  • Genetiikan perusteet 3 op
 • Fysiikka
  • Fysiikan peruskurssit 1, 2, 3 ja 4, 4 op/kurssi
 • Fysiologia ja genetiikka
  • Ihmisen fysiologia 2 op
 • Geologia
  • Mineraalit, kivilajit ja maaperäkerrostumat 3 op
 • Kemia
  • Kemian peruskurssi I 4 op, Kemian peruskurssi II 4 op, Kemia III 4 op, Kemia IV 4 op
 • Maantiede
  • perusopinnot 27 op tai yksittäisinä jaksoina:
   Johdatus maantieteeseen 5 op
   Kartografian ja geoinformatiikan perusteet 5 op
   Klimatologia (ilmastotiede) 3 op
 • Solu- ja molekyylibiologia
  • Solubiologian luennot 4 op
 • Tietojenkäsittelytieteet
  • perusopintoja 23 op tai Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op
  • Tietorakenteet ja algoritmit 5 op
  • Data ja vuorovaikutus 5 op
  • Tietokantojen perusteet 1, 5 op
  • Tietokantojen perusteet 2, 2 op
 • Tietotekniikka
  • Capstone project 15 ECST
  • Olio-ohjelmoinnin metodiikka 4 op
  • Tietoverkkotekniikat 4 op
 • Tilastotiede
  • Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op
 • Tähtitiede
  • Astrobiologian peruskurssi 4 op
  • Tähtitieteen historia 5 op
 • Ympäristötiede
  • perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja

Opiskella voi yleissivistyksen vuoksi, alan opintoihin hakeutuakseen tai ammatillista osaamista kehittääkseen. Opinnoista saa tietoja ja taitoja, jotka vastaavat työelämän muuttuviin vaatimuksiin esimerkiksi aluesuunnittelu-, IT-, opetus- ja ympäristöalalla.

Tutkintoon tähtääville avoin yliopisto antaa mahdollisuuksia aloittaa opinnot joustavasti ja hakea avoimen yliopiston väylän ja muiden hakumahdollisuuksien kautta yliopistoon. Esimerkiksi tietojenkäsittelytieteissä on useita hakuja ja lukiolaisille oma väylänsä.
 
Luonnontieteiden perusteiden kurssit antavat valmiuksia luonnontieteellisiin tutkinto-opintoihin hakeutuville.
Asiasana:
Tagit:

 

Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta ja tutustu avoimen yliopiston väylään.


 

Tutustu myös AVOT-hankkeen biotalousasiantuntijan osaamissalkkuun!