in English
 
 
Astrobiologia

Astrobiologian peruskurssi 4 op

Peruskurssin tavoitteena on antaa kattava kuva astrobiologian käsitteistöstä, perusteista ja tärkeimmistä tutkimusalueista sekä sen yhteyksistä muihin luonnontieteisiin.

Peruskurssi järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot