in English
 
 
Biologia

Biologian perusopintojen (25 op) tavoitteena on tarjota perustietoja kattavasti biologian eri osa-alueilta. Opinnot antavat valmiuksia ymmärtää biologian erilaisia rakenne- ja toimintamekanismeja sekä hahmottaa biologista maailmankuvaa. Biologisen tiedon soveltaminen on pohjana monelle tieteenalalle kuten lääketieteelle, maatalous- ja metsätieteille sekä ympäristötieteelle. 

Biologian opinnot soveltuvat kaikille, jotka haluavat syventää biologista tietämystään ja oppia ymmärtämään paremmin elollista ympäristöämme.

​Biologian perusopintojen luennot 17 op

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään seuraavat perusopintoihin kuuluvat opintojaksot, yhteensä 17 op. Opinnot järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan Turun yliopistossa.

  • Ekologian perusteet 3 op
  • Eliöiden tuntemuksen perusteet 3 op
  • Eliökunta 3 op
  • Eläinfysiologian perusteet 3 op
  • Genetiikan perusteet 3 op
  • Kasvifysiologian perusteet 2 op
Genetiikan perusteet 3 op -opintojakson voi opiskella myös yksittäisena jaksona. Sen voi suorittaa itsenäisinä verkko-opintoina. Jakso on tarjolla myös monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa.

Tutustu myös Ihmisen fysiologia ja Solubiologian luennot -opintoihin!

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Lotta Nyholm

Opintosihteeri Maija Immonen


Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta ja tutustu avoimen yliopiston väylähakuun.