in English
 
 
Fysiikka

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään seuraavia fysiikan opintojaksoja. Opinnot sopivat kaikille aiheista kiinnostuneille. Tutkintoon tähtääville opinnot antavat mahdollisuuden hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylähaussa.

Fysiikan peruskurssi 1, 4 op

Tavoitteet: Mekaniikan peruslakien sekä liikemäärän ja energian säilymislakien tuntemus ja kyky käyttää niitä ongelmien ratkaisuun. Valmiudet vektorien käyttöön ongelmien ratkaisussa. Käsitys siitä miten kaavoja johdetaan integroimalla ja derivoimalla.

Fysiikan peruskurssi 2, 4 op

Tavoitteet: Sähköopin keskeisten lakien tuntemus ja valmiudet käyttää niitä ongelmien ratkaisuun. Valmiudet laskea varausjakaumien aiheuttamia sähkökenttiä ja virtajakaumien aiheuttamia magneettikenttiä. Valmiudet laskea virtoja, jännitteitä ja tehoja tasavirtapiireissä. Valmiudet laskea sähkömagneettisen induktion aiheuttamia jännitteitä ja virtoja.

Fysiikan peruskurssi 3, 4 op

Tavoitteet: Valmiudet analysoida aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä. Valmiudet analysoida seisovanaaltoliikkeen taajuuksia kieli- ja puhallinsoittimissa. Lämpöopin ensimmäisen ja toisenpääsäännön tuntemus. Valmiudet laskea kalorimetriin laitettujen aineiden loppulämpötila. Valmiudet arvioida kaasujen lämpökapasiteetteja koostumuksen perusteella. Valmiudet laskea paineen, tilavuuden ja lämpötilan muutoksia ideaalikaasun termodynaamisissa prosesseissa. Valmiudet laskea erilaisia kiertoprosesseja suorittavien lämpövoima- ja kylmäkoneiden hyötysuhteita ja suorituskykyjä.

Fysiikan peruskurssi 4, 4 op

Tavoitteet: Valmiudet analysoida valonsäteen kulkua ja polarisaatiota, kun se kohtaa optisen rajapinnan. Tutustua moderniin fysiikan ilmiöihin. Ymmärtää eristeen, puolijohteen ja johteen erot. Ymmärtää seostuksen merkitys puolijohteessa. Ymmärtää pn-rajapinnalla tapahtuvia ilmiöitä. Valmius analysoida ydinreaktioita. Valmius laskea säteilyannoksia.

Opetusohjelmat

Peruskursseja 1 - 4 järjestetään Turun yliopistossa integroituna opetuksena Fysiikan ja tähtitieteen laitoksen kanssa. Lisäksi opintoja on tarjolla yhteistyöoppilaitoksissa.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Lotta Nyholm

Opintosihteeri Maija Immonen


Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta ja tutustu avoimen yliopiston väylähakuun.

Tutustu Turun yliopiston Fysiikan ja tähtitieteen laitokseen!