in English
 
 
Fysiologia ja genetiikka

Ihmisen fysiologia 2 op

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa kuvailla ihmisen toimintojen fysiologiset mekanismit ja niihin liittyvät anatomiset rakenteet ja pystyy soveltamaan tietämystään arkipäivän havaintoihin. Opintojakso antaa myös valmiudet suomenkielisen terminologian käyttöön fysiologian alalta. 

Sisältö: Hermosto, aistit, umpieritysjärjestelmä, luusto ja lihakset, verenkiertoelimistö, veri ja immuunijärjestelmä, hengityselimistö, ruoansulatuselimistö, lämmönsäätely, virtsaneritysjärjestelmä, lisääntyminen.

Opintojakson voi suorittaa tenttinä Turun yliopistossa, Raumalla, Porissa tai Vaasassa. Opintojakso järjestetään myös yhteistyöoppilaitoksissa.

Tutustu myös Solubiologian luennot -opintojaksoon ja muihin biologian opintoihin!

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot