in English
 
 
Maantiede

Maantiede on luonteensa mukaisesti aluetutkimusta; siinä tarkastellaan luonnon, kulttuurin, ihmistoiminnan ja yhteiskunnan vuorovaikutusta kokonaisvaltaisesti ja alueellisesti. Opinnoissa tutustutaan myös kartografian ja geoinformatiikan menetelmiin havainnollistaa alueellista tietoa.

Maantieteen perusopinnot sopivat kaikille, jotka haluavat syventää tietämystään ajankohtaisista maantieteellisistä tapahtumista. Karttojen ja tilastojen käyttö on hyödyllinen taito monella alalla. Opinnot sopivat täydentämään ammattitaitoa esimerkiksi aluesuunnittelu-, opetus- ja ympäristöalalla. Ne tarjoavat erinomaisen perustan yliopistoon tai korkeakouluun tähtääville. Opintoja voi myös hyödyntää useiden tutkintojen sivuaineena.

Maantieteen perusopinnot 27 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus maantieteeseen 5 op
  • Poliittinen maantiede 2 op
  • Kartografian ja geoinformatiikan perusteet 5 op
  • Yhteiskuntamaantiede 3 op
  • Klimatologia 3 op
  • Aluemaantieteen perusteet 5 op
  • Luonnonvarojen maantiede 4 op

Perusopinnot järjestetään monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa ja verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

HUOM! Jos linkki ei aukea suoraan ympäristötieteen opetusohjelmiin, klikkaa linkkiä uudestaan.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Lotta Nyholm

Opintosihteeri Maija Immonen


Maantieteen opintojen esite (pdf)


Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta ja tutustu avoimen yliopiston väylähakuun.

Tutustu Turun yliopiston Maantieteen ja geologian laitokseen!

 
Ohjeita opiskelijoille: