in English
 
 
Tähtitiede

Tähtitieteen perusopinnoista (25 op) voi avoimessa yliopistossa opiskella seuraavat opintojaksot:

Tähtitieteen historia 5 op

Tähtitieteen historia -luentosarja tutustuttaa luonnontieteiden ja erityisesti tähtitieteen historiaan sekä tärkeisiin luonnontieteellisen maailmankuvamme muutoksiin. Kurssin suoritettuaan opiskelijalle hahmottuu nykyinen kuvamme maailmankaikkeudesta, sen rakenteesta, synnystä ja kehityksestä.
 
Kurssi lähtee liikkeelle erilaisista myyteistä ja legendoista, joita eri kansat ovat aikoinaan kehittäneet. Kurssilla sivutaan muun muassa Stonehengea, joka on ollut tärkeä kulttipaikka, ja jonka perusta on tähtitieteessä. Luentosarja etenee eri kansojen uskomusten kautta kopernikaaniseen aikaa, jolloin alkoi valjeta, ettei maapallo olekaan kaiken keskipiste. Kurssin päätteeksi käsitellään sitä, mitä tähtitiede tällä hetkellä on.
 
Luennot pidetään ilta-aikaan Turun yliopistossa integroituna opetuksena Fysiikan ja tähtitieteen laitoksen kanssa. Jakson voi suorittaa myös verkko-opintoina.
Alustavan suunnitelman mukaan opinnot järjestetään jatkossa joka toinen vuosi.

Astrobiologian peruskurssi 4 op

Peruskurssin tavoitteena on antaa kattava kuva astrobiologian käsitteistöstä, perusteista ja tärkeimmistä tutkimusalueista sekä sen yhteyksistä muihin luonnontieteisiin.

Kurssi järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.
Asiasana:
Tagit:
 

 Yheystiedot