in English
 
 
Tietojenkäsittelytieteet

Tietojenkäsittelytieteiden perusopintoja 23 op

Tavoitteena on, että opintojen jälkeen opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn eri osa-alueet, tieteenalan keskeiset asiat ja käsitteet, ymmärtää algoritmisen ongelmanratkaisun ja siihen liittyvät käsitteet, hallitsee olio-ohjelmoinnin periaatteet ja osaa kirjoittaa olio-ohjelmia sekä määritellä omia tietotyyppejä Java-kieltä käyttäen, ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen lähtien loogisten piirien tasolta ja tuntee joitakin ns. tekoälyyn liittyviä keskeisiä strategioita. Ohjelmoinnin osuus opinnoissa on laaja.

Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla. Sovellusohjelmien tunteminen ja 'nappulatekniikan' osaaminen ei tähän riitä, vaan asioihin tulee perehtyä pintaa syvemmältä.

Perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelystä teorian ja käytännön näkökulmasta. Tutustu etukäteen lisäohjeisiin, ks. linkit.

Opintoihin sisältyvät seuraavat opintojaksot:

 • Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op
 • Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 6 op 
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet 7 op
 • Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 op

Perusopintoja järjestetään monimuoto-opintoina Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa sekä verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Ks. opetusohjelmat alla.

Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op

Opinnot koostuvat seuraavista perusopintojen opintojaksoista:

 • Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op
 • Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi 6 op
 • Olio-ohjelmoinnin perusteet 7 op

Opinnot antavat yleiskuvan tietotekniikan keskeisistä asioista ja käsitteistä sekä tietokonelaitteistosta ja sen toiminnasta. Opinnoissa keskitytään algoritmien laadintaan sekä olio-ohjelmointiin Java-kieltä käyttäen. Opinnot sopivat erityisesti lukiolaisille, joille ne antavat tietyin ehdoin mahdollisuuksia hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta.

Ohjelmointiin keskittyvät opinnot järjestetään monimuoto-opintoina Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa sekä verkko-opintoina, ks. opetusohjelmat.

Muut tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan opinnot

Opinnot järjestetään Turun yliopistossa integroituna opetuksena päiväaikaan.

 • Olio-ohjelmoinnin metodiikka 4 op
 • Tietoverkkotekniikat 4 op
 • Tietorakenteet ja algoritmit 5 op 
 • Data ja vuorovaikutus 5 op
 • Tietokantojen perusteet 1, 5 op
 • Tietokantojen perusteet 2, 2 op

Opintojen opetusohjelmat

HUOM! Jos linkki ei aukea suoraan oppiaineen opetusohjelmien sivulle, klikkaa linkkiä uudestaan!

Voit tiedustella mahdollisuudesta tulla mukaan jo alkaneisiin opintoihin. Ota yhteyttä vastuuopettaja Erkki Kailaan, ertaka[at]utu.fi

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot