in English
 
 
Tilastotiede

Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op

Opintojakson suunnittelun lähtökohta on tilastotieteen käyttö vertailevassa tutkimuksessa, kokeelliseen asetelmaan tutustutaan hyvin lyhyesti. Tavoitteena on perehdyttää kuvailevaan tilastotieteeseen, todennäköisyyslaskennan alkeisiin ja tilastolliseen päättelyyn sekä tutustuttaa aineiston analysointiin tilastollista ohjelmistoa käyttäen ja tilastolliseen raportointiin.

Sisältö
  • tilastotieteen luonne ja peruskäsitteitä
  • kuvaileva tilastotiede: havaintoaineiston järjestäminen ja esittäminen, sijainnin ja hajonnan ym. tunnuslukuja; moniulotteisen havaintoaineiston järjestäminen ja riippuvuuden tarkastelu
  • todennäköisyys: peruskäsitteitä, todennäköisyysjakaumat ja yksinkertainen otos
  • tilastollisen päättelyn sovelluksia yksinkertaisiin tilanteisiin
  • tutustuminen joihinkin tilastollisiin malleihin: yksisuuntainen varianssianalyysi, regressioanalyysi ja log-lineaarinen malli.

Opintojakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille ja erityisesti Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan hakeville, koska se on pakollinen VTK-tutkinnossa, jossa on pääaineena sosiaalitieteet tai valtio-oppi. 

Opintojakso soveltuu myös psykologian tutkinto-opintoihin tähtääville, sillä se tukee valmistautumista psykologian valintakokeisiin ja suorituksen voi hyväksyttää osaksi tutkintoon kuuluvia muita opintoja.

Kurssi järjestetään lähiopetuksena Turun kesäyliopistossa ilta-aikaan. 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot