in English
 
 
Ympäristötiede

​Ympäristötieteen perusopinnot 25 op

Perusopinnot antavat mahdollisimman monitieteisen kuvan ympäristötieteen teoreettisista perusteista, keskeisimmistä ympäristöongelmista sekä keinoista ympäristöongelmien hallitsemiseksi.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 3 op 
  • Ympäristön kemikalisoituminen 3 op
  • Ympäristönsuojelu ja yhteiskunta 3 op
  • Luonnonvarojen riittävyys ja käyttö 3 op
  • Ympäristönsuojelun lainsäädäntö ja hallinto 3 op
  • Ympäristöekologia 3 op
  • Ympäristönsuojelun tekniikka 2 op
  • Ympäristötieteen kirjallinen harjoitustyö 2 op
  • Ympäristötieteen perusopintojen loppukuulustelu 3 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan Turun yliopistossa ja lisäksi verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Perusopinnoista voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

HUOM! Jos linkki ei aukea suoraan ympäristötieteen opetusohjelmiin, klikkaa linkkiä uudestaan.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot