in English
 
 
Ohjeita tutkintoon tähtäävien opintojen suunnitteluun

Mitä hyötyä avoimen yliopiston opinnoista on, jos tavoitteenasi on päästä tutkinto-opiskelijaksi?

Avoimen yliopiston opinnoilla voit kehittää valmiuksiasi oikeustieteellisen alan opiskelemiseen: opinnoissa perehdytään oikeudelliseen ajatteluun, käsitteisiin ja terminologiaan. Opintojen aikana kehität myös opiskelutekniikkaasi opettelemalla oikeustieteellisen tekstin lukemista, tekemällä erilaisia tehtäviä ja vastaamalla oikeustapauksiin.

Avoimen yliopiston opinnoilla saat valmiuksia pääsykokeisiin. Avoimessa yliopistossa suoritettavat opinnot ovat tutkinto-opintoja vastaavia opintoja, joten ne eivät käsittele suoranaisesti tiedekunnan pääsykokeiden sisältöjä. Pääsykoekirjat ja niiden aihealueet vaihtuvat vuosittain, joten etukäteen ei voi tietää, mitä sisältöjä ja asioita ne sisältävät.

Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella voi myös hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa avoimen yliopiston väylän kautta.

Miten opinnot kannattaa aloittaa?

Tutustu opetusohjelmiin ja selvitä, mitä opintoja on tarjolla eri paikkakunnilla ja milloin. Johdatus oikeustieteeseen -verkkokurssin voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta. Yhteistyöoppilaitoksissa on tarjolla joitakin opintoja, mutta suurin osa opinnoista järjestetään Turun yliopistossa. Väylähakuun vaadittavat opinnot on mahdollista suorittaa Turun yliopistossa, ks. tarkemmat ohjeet alla.

Jos aiot osallistua avoimeen yliopisto-opetukseen Turun yliopistossa:

 • Ilmoittaudu Johdatus oikeustieteeseen 2 op -kurssille ja suorita kurssi mahdollisimman pian. Kurssin voi suorittaa itsenäisinä verkko-opintoina kesällä 2018 tai osallistumalla syyskuussa alkavalle luentokurssille. Verkkokurssi on tarjolla myös koko lukuvuoden ajan. Ilmoittautuminen kesän verkkokurssille päättyy 5.7. ja ilmoittautuminen syksyn kurssille alkaa 6.8.
 • Sen jälkeen kun olet suorittanut Johdatus oikeustieteeseen -kurssin hyväksytysti, voit ilmoittautua muille oikeustieteellisille opintojaksoille. Jaksoja järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Ilmoittautuminen syksyn jaksoille alkaa 16.8. ja päättyy jaksokohtaisesti, ks. ilmoittautumisajat opetusohjelmista. Integroituna opetuksena järjestettävien jaksojen opiskelijakiintiöt voivat täyttyä välittömästi ilmoittautumisen alettua, mutta muille opintojaksoille mahtuu mukaan myöhemminkin. Jos aiot osallistua keväällä pääsykokeisiin, sinun kannattaa valita kevätlukukaudella opintojaksoja, joiden opetus ja tentti ovat ennen pääsykoekirjojen julkistamista.
 • Oikeudellisen informaation haku -opintojaksolle voi ilmoittautua ennen kuin on suorittanut Johdatus oikeustieteeseen -kurssin. Kurssilla saa perusvalmiudet oikeustieteellisen aineiston tiedonhakuun ja e-aineistojen käyttöön.
 • Voit suorittaa myös ON-tutkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja: Inledning till juridisk svenska, puheviestinnän perusteet, suomen kielen kirjallinen viestintä.
 • Koko lukuvuoden opintotarjonta esitellään opintojen esitteessä (pdf, tulossa). Tarkemmat tiedot opintojen aikatauluista, ilmoittautumisajat ja kiintiöt ym. ovat opetusohjelmissa, ks. esittelysivu.

Mitä tarkoittaa hakeminen avoimen yliopiston väylän kautta?

Avoimen yliopiston väylä tarkoittaa mahdollisuutta hakea tiedekunnan opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Valintaperusteet ja kiintiö vahvistetaan vuosittain.
 
Avoimen yliopiston väylähaun v. 2018 ohjeet löytyvät Turun yliopiston Opiskelu > Avoimen yliopiston väylä -sivulta. Valitse listasta tiedekunnan linkki Opintopolkuun ja avaa koulutuksen kuvauksen sivulta Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehti.
 
V. 2018 väylähaussa hakijalta edellytetään vähintään 60 op Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opintoja suoritettuna hyvin tiedoin (arvosana vähintään 3). Lisäksi edellytetään toisen kotimaisen ja yhden vieraan kielen taitoa tietyin kriteerein. Hakijalta ei edellytetä ylioppilastutkintoa, eikä hänellä saa olla aktiivista korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta. Valintakiintiö on enintään viisi opiskelijaa. 
 
Ohjeita väylähakuun sopivien opintojen suunnitteluun:
Väylähakuun vaadittavat opinnot voi koota seuraavista Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävistä opinnoista:
 • perusopinnot 12 op
 • aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojaksot (avoimessa yliopistossa tarjolla 16 opintojaksoa, yhteensä 109 op)
 • aineopintojen muita opintoja (tarjolla 2 opintojaksoa, yhteensä 5 op). Aiemmin suoritetut muut opinnot / valinnaiset opinnot otetaan huomioon väylähaussa.
 • aiemmin toteutetun Johdatus oikeustieteeseen 5 op -opintojakson suoritus otetaan huomioon väylähaussa, ja sen voi sisällyttää ON-tutkinnon valinnaisiin opintoihin. Johdatus oikeustieteeseen 2 op -kurssia ei huomioida väylähaussa, eikä sitä voi sisällyttää tutkintoon oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Oikeustieteellisten opintojen opiskelusta avoimessa yliopistossa

Kun suunnittelet opiskeluaikatauluasi ja mietit, miten paljon opintoja voit suorittaa lukukauden tai lukuvuoden aikana, ota huomioon ainakin seuraavat asiat oman opiskelusuunnitelmasi kannalta:
 • Oikeustieteen opiskelu on pääosin itsenäistä työskentelyä kirjallisuuden, lakien ja asetusten parissa. Yliopisto-opinnoissa yhden opintopisteen suorittaminen edellyttää keskimäärin noin 27 tunnin työpanosta, mutta oikeustieteen opinnoissa aikaa menee usein enemmän. 5 - 8 opintopisteen opintojaksoon sisältyy yleensä noin 20 t luentoja, loput 110 - 190 t ovat itsenäistä työskentelyä.
 • Luennot ovat yleensä vapaaehtoisia, mutta niille osallistuminen on suositeltavaa ja usein myös välttämätöntä, sillä niillä käsitellään usein asioita tai jaetaan materiaalia, mitä ei saa muualta. Jos luennot tai harjoitukset ovat pakollisia, läsnäolovelvollisuudesta ilmoitetaan opetusohjelmassa.
 • Tenttipäivät on ilmoitettu opetusohjelmissa. Johdatus oikeustieteeseen -kurssin tentti (kesto 3 t) suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä. Tässä tentissä saa olla materiaali käytössä. Muissa opintojaksoissa tentti- tai muut suoritustavat vaihtelevat ja niiden ohjeet ovat opetusohjelmissa. Jokaisen opintojakson opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttimahdollisuutta. Jos ensimmäisestä tentistä ei saa hyväksyttyä suoritusta, voi osallistua vielä kahteen tenttiin.
 • Keskimääräistä opintopistemäärää, jonka avoimen yliopiston oikeustieteen opiskelijat suorittavat lukuvuoden aikana, ei voi määritellä. Osa opiskelijoista suorittaa alle 20 op, monet pystyvät työn ohessakin suorittamaan 20 - 50 op ja jotkut jopa yli 60 op lukuvuoden aikana, mutta se edellyttää kokopäiväistä opiskelua. Opintojaksojen opinto-oikeusajat on ilmoitettu opetusohjelmissa.
 • Jos opiskelet työttömänä työnhakijana, tutustu etukäteen opiskelua koskeviin ohjeisiin.
 • Opintojen suorittamiseen vaikuttavat myös opiskelutaidot ja opiskelumotivaatio. Millainen oppija olet ja millaisia oppimisstrategioita osaat käyttää? Millainen olet lukijana ja kirjoittajana ja kuinka rutinoitunut opiskelija olet? Olennaisinta on motivaatio ja sen merkitys oppimiselle ja sille, miten toimit opiskelijana. Jos haluat kehittyä oppijana, kannattaa tutustua avoimen yliopiston opiskelijoita varten koottuihin opiskelutaitoja koskeviin ohjeisiin. Opiskelutaitojensa kehittämisestä kiinnostuneille sopii myös Taitava opiskelu -opintojakso.

Opintoneuvonta

Turun yliopistossa järjestettävistä opinnoista kiinnostuneille järjestetään aloitusinfotilaisuus, ks. tapahtumakalenteri. Lisätietoja opiskelusta antaa avoimen yliopiston suunnittelija.

Asiasana:
Tagit:

Opintojen suunnittelun avuksi:

Tutustu ON- ja OTM-tutkintoihin, ks. tiedekunnan Koulutustarjonta-sivut. 

Mitä voi opiskella avoimessa yliopistossa:
ON-tutkintorakenne ja avoimessa yliopistossa suoritettavissa olevat oikeustieteelliset opinnot (pdf-taulukko)