in English
 
 
Oikeustieteellisen tiedekunnan opinnot

Avoimessa yliopistossa voi opiskella Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opintoihin kuuluvia opintoja: perusopinnot, oikeudenalojen perusteiden opintojaksoja ja muita opintoja.

Avoimen yliopiston opinnot sopivat kaikille oikeustieteestä kiinnostuneille. Opinnot antavat työssä ja arkielämässä tarvittavaa tietoa. Ne sopivat hyvin myös esimerkiksi järjestötoiminnan tarpeisiin. 

Tutkinto-opintoihin tähtäävät voivat suorittaa avoimessa yliopistossa oikeustieteen opintoja ennen tutkinto-opiskelijaksi hakemista ja hankkia valmiuksia valintakokeita varten. Opintojen perusteella on mahdollista hakea oikeustieteelliseen tiedekuntaan myös erillishaussa avoimen yliopiston väylän kautta. Lue lisää tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta.

Johdatus oikeustieteeseen 2 op -kurssi

Ennen muille oikeustieteellisille opintojaksoille osallistumista avoimen yliopiston opiskelijan tulee suorittaa Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2 - 5 op). Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä ja eri oikeudenalojen peruskysymyksistä.

Kurssi järjestetään Turun yliopistossa vain avoimena yliopisto-opetuksena. Kurssin suoritusta ei voi sisällyttää ON- tai OTM-tutkintoon oikeustieteellisessä tiedekunnassa, eikä sitä huomioida väylähaussa. Jos olet suorittanut vastaavan kurssin muualla, voit saada sen perusteella oikeuden ilmoittautua avoimen yliopiston oikeustieteellisille perus- ja aineopintojaksoille, ks. ohjeet.

Johdatus oikeustieteeseen -kurssi järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Kurssin voi suorittaa myös verkko-opintoina, jotka ovat tarjolla koko lukuvuoden ajan.

HUOM! Jos opetusohjelmalinkki ei avaudu suoraan oikean lukukauden sivulle, klikkaa linkkiä uudestaan!

Perusopinnot ja aineopintojen opintojaksot

Johdatus oikeustieteeseen -kurssin hyväksytyn suorittamisen jälkeen voi ilmoittautua perusopintoihin ja aineopintojen opintojaksoille. Poikkeuksena on Oikeudellisen informaation haku -opintojakso, jolla ei vaadita edeltäviä opintoja.

Perus- ja aineopintojen suoritukset voi korvata/hyväksilukea ON-tutkintoon, jos saat  tutkinnonsuoritusoikeuden tiedekunnassa, ks. ON-tutkinnon rakenne tiedekunnan sivulta.

  • Perusopinnot: Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat 12 op.  ON-tutkintoon sisältyy yksi perusopintojen opintojakso. Perusopintoja ei tarvitse suorittaa ennen aineopintoja.
  • Aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojaksot: Opintojaksojen tavoitteena on antaa perustiedot ja kokonaiskuva kunkin oikeudenalan keskeisistä lähtökohdista ja yleisistä opeista sekä niiden yhteyksistä muuhun oikeusjärjestykseen ja -ajatteluun. ON-tutkintoon sisältyy yhteensä 16 opintojaksoa (109 op). Kaikki jaksot ovat tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena.
  • Aineopinnot: Muut opinnot: Opinnot käsittelevät eri teema-alueita. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät kaksi opintojaksoa antavat valmiuksia oikeustieteellisen lähdeaineiston tiedonhakuun sekä opiskelu- ja oppimistaitojen kehittämiseen. 

Opintoja järjestetään Turun yliopistossa lähiopetuksena ilta-aikaan ja lauantaisin sekä integroituna opetuksena päiväaikaan. Integroitu opetus tarkoittaa sitä, että avoimen yliopiston opiskelijoille on varattu kiintiöpaikkoja tiedekunnan järjestämään opetukseen. Kiintiöt ilmoitetaan opetusohjelmissa. Joitakin aineopintojen opintojaksoja järjestetään myös yhteistyöoppilaitoksissa.

Kieli- ja viestintäopinnot

Opintotarjontaan sisältyy mm. oikeustieteellisen tiedekunnan kieli- ja viestintäopintoihin kuuluva Inledning till juridisk svenska 2 op -kurssi, ks. kieli- ja viestintäopinnot.
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Jaana Varpe

Opintosihteeri Minna Moilanen Oikeustiedettä Turun yliopiston avoimessa yliopistossa
 (video)


Oikeustieteelliset opinnot 2018 - 2019 -esite (pdf)


Tavoitteena tutkinto?

Tavoitteena tutkinto -sivuilla on yleisohjeita mm. avoimen yliopiston väylästä, tarkempia ohjeita on oheisella ohjesivulla.


Tutustu opiskelutarinoihin:

"Johdatus oikeustieteeseen -kurssilla on kattava aineisto. Oikeustapausharjoitukset ovat tuiki tärkeitä."

"Työoikeuden opintoja voi suositella esimerkiksi esimiehille, HR-henkilöstölle, työhönoton ja palkanlaskennan parissa työskenteleville sekä erilaisia sopimuksia tekeville."