in English
 
 
Oikeustieteellisiä opintoja avoimessa yliopistossa työelämän tarpeisiin

Opintotarjonnasta voi valita oikeustieteellisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. Ennen jaksoille ilmoittautumista on suoritettava Johdatus oikeustieteeseen 2 op -kurssi.

Suurin osa opinnoista järjestetään Turun yliopistossa, mutta joitakin opintoja on tarjolla myös yhteistyöoppilaitoksissa. Aineopintojen opintojaksoja alkaa sekä syys- että kevätlukukaudella. Opintojaksoihin kuuluu luento-opetusta ja tenttejä. Opintojen alkamisajankohdat, opetusajat ja ilmoittautumisohjeet löytyvät opetusohjelmista.

Kannattaa ottaa huomioon, että oikeustieteellisen tiedekunnan integroituna opetuksena järjestettävillä jaksoilla on pienet opiskelijakiintiöt, eikä näille kursseille aina mahdu mukaan kaikki ilmoittautujat. Avoimen yliopiston itse järjestämässä opetuksessa kiintiöt ovat suuremmat, ja näihin jaksoihin kuuluva opetus järjestetään ilta-aikaan ja lauantaisin. Opintojaksojen luennoitsijoina toimivat oikeustieteellisen tiedekunnan professorit ja muut opettajat.

”Työssäni hallintopäällikkönä on ollut hyvä osata oikeustieteellistä termistöä ja menettelytapoja, sillä tehtäviini kuuluu esimerkiksi erilaisten sopimusten tulkintaa. Työtehtävien hoito ja asioiden selvittäminen on nopeampaa ja tehokkaampaa, kun osaan pohtia asioita myös juridisesta näkökulmasta."

"Verrattuna lyhyisiin, muutaman tunnin koulutuksiin, laajemmissa opintojaksoissa pystyy paremmin sisäistämään kokonaisuuksia, oppii ymmärtämään juridiikkaan liittyviä olennaisia termejä ja yksittäisten sanojen merkityksiä sekä asiaan liittyviä taustoja ja lakien alisteisuuksia.”

Asiasana:
Tagit: