in English
 
 
Oikeustieteellisiä opintoja avoimessa yliopistossa työelämän tarpeisiin

Opintotarjonnasta voi valita oikeustieteellisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan. Suurin osa opinnoista järjestetään Turun yliopistossa, mutta joitakin opintoja on tarjolla myös yhteistyöoppilaitoksissa.

Ennen jaksoille ilmoittautumista on suoritettava Johdatus oikeustieteeseen 2 op -kurssi. Aineopintojen opintojaksoja alkaa sekä syys- että kevätlukukaudella. Opintotarjonnan yleisesittely löytyy esitteestä (tulossa) ja opintojen tarkemmat ovat opetusohjelmissa.

Kannattaa ottaa huomioon, että oikeustieteellisen tiedekunnan integroituna opetuksena järjestettävillä opintojaksoilla on pienet opiskelijakiintiöt, joten näille kursseille eivät aina mahdu mukaan kaikki ilmoittautujat. Avoimen yliopiston itse järjestämässä opetuksessa kiintiöt ovat suuremmat. Opintojaksojen luennoitsijoina toimivat oikeustieteellisen tiedekunnan professorit ja muut opettajat.

”Työssäni hallintopäällikkönä on ollut hyvä osata oikeustieteellistä termistöä ja menettelytapoja, sillä tehtäviini kuuluu esimerkiksi erilaisten sopimusten tulkintaa. Työtehtävien hoito ja asioiden selvittäminen on nopeampaa ja tehokkaampaa, kun osaan pohtia asioita myös juridisesta näkökulmasta."

"Verrattuna lyhyisiin, muutaman tunnin koulutuksiin, laajemmissa opintojaksoissa pystyy paremmin sisäistämään kokonaisuuksia, oppii ymmärtämään juridiikkaan liittyviä olennaisia termejä ja yksittäisten sanojen merkityksiä sekä asiaan liittyviä taustoja ja lakien alisteisuuksia.”

Asiasana:
Tagit: