in English
 
 
Projektijohtaminen 3 op

Projektimuotoinen työskentelytapa on lisääntynyt kaikkialla työelämässä. Projektityöskentelyn taitoja tarvitaan nykyisin jo lähes kaikissa työtehtävissä.

Projektijohtamisen kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot projektityöskentelystä ja erilaisista projektityöskentelyn menetelmistä. 

Kurssilla

  • perehdytään projektijohtamisen perusteisiin ja menetelmiin sekä
  • luodaan konkreettinen katsaus ajankohtaisiin ja eri aloja koskeviin projekteihin tapausesimerkkien kautta.

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kehittää valmiuksiaan projektitöiden tekemiseen.

Kurssi sisältyy Turun kauppakorkeakoulun järjestämään Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuteen (LTO). Turun yliopiston tiedekuntien opiskelijat voivat hyväksyttää suorituksen myös tutkintoonsa sisältyviin muihin opintoihin. 

Kurssi järjestetään monimuoto-opintoina Turun yliopistossa.

Asiasana: projektiosaaminen;projektit;
Tagit: projektihallinta;
 

 Yhteystiedot