in English
 
 
Tulevaisuudentutkimuksen opinnot

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja. Opinnot toteutetaan yhdessä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa ja ne vastaavat Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) järjestämiä opintoja.

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa tai vaikka yrittäjänä. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op, TUTU1
  • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op, TUTU2
  • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op, TUTU3
  • Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op, TUTU4
  • Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op, TUTU5

Opintokokonaisuus järjestetään monimuoto- ja verkko-opintoina Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea tammikuusta 2018 alkaen.

Yksittäisiä opintojaksoja voi suorittaa seuraavasti: TUTU1 ja 2 -jaksoille voi osallistua Turun yliopistossa tai yhteistyöoppilaitoksissa, TUTU4-jakson voi suorittaa Turun yliopiston verkkokurssina. Myös TUTU3-jakson voi suorittaa yksittäisenä verkkokurssina, mutta sille osallistuminen edellyttää 1 ja 2 -jaksojen hyväksyttyä suorittamista tai vastaavia tietoja.

Syksyn opintotarjontaan sisältyy myös FUTURES 1 How can we explore the future? 5 ECTS -kurssi. Se järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa (kiintiö 5 opiskelijaa).

Huom! Jos linkistä ei aukea suoraan Tulevaisuudentutkimuksen opetusohjelmien sivu, klikkaa linkkiä toisen kerran!

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 
tutu-logo.jpg
 
TVA_logo-web.jpg
 

 

Tutustu opintojen esittelyihin ja opiskelijoiden kokemuksiin

 
Jyväskylän kesäyliopiston tuottamia haastatteluvideoita:
 
 
 
"Opinnot sopivat työelämän alasta riippumatta kaikille suunnittelutyötä tekeville ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisesta kiinnostuneille."
 
"Suosittelen erityisesti niille työelämässä toimiville, joiden aloilla muutos on nopeaa ja joiden täytyy tehdä nopeasti päätöksiä."