in English
 
 
Tulevaisuudentutkimuksen opinnot / Futures Studies

​Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Opinnot luovat yleiskuvan tulevaisuudentutkimuksen perusteista: periaatteet, menetelmät ja soveltaminen erilaisissa yhteyksissä. Tulevaisuusajattelu, skenaariot, Delfoi, visionäärinen johtaminen, utopiat ja dystopiat, mallinnus, yhteiskunnallinen ennakointi jne. ovat esimerkkejä aiheista, joita opinnoissa käsitellään.

Opintokokonaisuus antaa käsityksen tulevaisuuden tutkimuksen tieteellisestä traditiosta, perustiedot tulevaisuusajattelusta sekä tieteenalan keskeisistä käsitteistä ja menetelmistä. Opiskelija pystyy hahmottamaan metodologisten valintojen merkityksen tutkimuksessa, eli jäsentämään teoreettisten lähestymistapojen, tieteenfilosofisten lähtökohtien ja metodien yhteyksiä, ja pystyy soveltamaan valitsemiaan tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op, TUTU1
  • Tulevaisuudentutkimuksen perusteet 5 op, TUTU2
  • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op, TUTU3
  • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät käytännössä 5 op, TUTU4
  • Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op, TUTU5

TUTU1, 2 ja 5 soveltuvat myös yksittäisesti suoritettaviksi opintojaksoiksi. TUTU2, 3 ja 4 edellyttävät kronologista suorittamista.

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Yhteistyöoppilaitoksissa opinnot ovat tarjolla tammikuusta 2018 alkaen. Turun yliopistossa on tarjolla kaksi verkkokurssia jo syyslukukaudella 2017.

Huom! Jos linkistä ei aukea suoraan Futures Studies -sivu, klikkaa linkkiä toisen kerran!

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 
tutu-logo.jpg

TVA_logo-web.jpg