in English
 
 
Tulevaisuudentutkimuksen opinnot

​Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, järjestöissä tai vaikka yrittäjänä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op, TUTU1
  • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op, TUTU2
  • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op, TUTU3
  • Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op, TUTU4
  • Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op, TUTU5

TUTU1, 2, 4 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. TUTU3 osallistuminen edellyttää 1 ja 2 hyväksyttyä suorittamista tai vastaavia tietoja.

Opintokokonaisuus järjestetään monimuoto-opintoina Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa tammikuusta 2018 alkaen.

Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta -jakson voi suorittaa verkko-opintoina syyslukukaudella 2017.

Lisäksi syksyn opintotarjontaan on tulossa FUTURES 1 "How can we explore the future?" -kurssi, joka järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa (kiintiö 5 opiskelijaa).

Huom! Jos linkistä ei aukea suoraan Tulevaisuudentutkimuksen opetusohjelmien sivu, klikkaa linkkiä toisen kerran!

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 
tutu-logo.jpg

TVA_logo-web.jpg