in English
 
 
Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu

Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 3 op -kurssin tarkoituksena on tarkastella miten ihmiskäsitykset liittyvät käsityksiin rationaalisuudesta ja yhteiskunnasta.

Kurssilla perehdytään väitteiden tueksi tarjottujen perusteiden eli argumenttien kriittiseen arviointiin sekä kriittisen ajattelun peruskäsitteistöön. Kurssilla tutustutaan sekä yleisen tieteenfilosofian keskeisiin kysymyksiin että yhteiskuntatieteiden erityispiirteisiin.

Sisältö

  • Ihmiskäsitykset ja rationaalisuus
  • Argumentaatio ja kriittinen ajattelu
  • Tieteellinen menetelmä ja selittäminen tieteissä
  • Yhteiskuntafilosofiat ja yhteiskuntatieteet

Kurssi kuuluu yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisopintoihin.

Kurssi järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot