in English
 
 
Filosofia

Filosofian opetuksen viime käden tavoite on kasvattaa ihminen itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun. Filosofiaa voidaan tehdä usealla eri tavalla, mutta tieteellisesti suuntautuneen filosofian tavoitteena on opettaa ihminen täsmälliseen ja selkeään mielipiteen muodostukseen ja omien näkemysten ilmaisuun.

Tutkinnon pääaineena filosofia antaa pätevyyden erityisesti tutkijan ja korkeakoulunopettajan tehtäviin sekä pedagogisten opintojen kanssa lukion filosofian opettajan virkoihin. Sivuaineeksi se sopii kaikille, jotka tuntevat kiinnostusta periaatteellisiin kysymyksiin. Tutkintotavoitteisille avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden hakea yliopistoon erillishaussa avoimen yliopiston väylän kautta.

Filosofian perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus filosofiaan 3 op
  • Filosofian historia I 3 op
  • Logiikka ja argumentaatioteoria 3 op
  • Tietoteoria ja Tieteenfilosofia I 3 op
  • Metafysiikka I 3 op
  • Etiikka I 3 op
  • Yhteiskuntafilosofia I 3 op
  • Klassikko 4 op

Perusopinnot järjestetään Turun yliopistossa integroituna opetuksena (opetus päiväaikaan). Opintokokonaisuudesta voi opiskella yksittäisiä opintojaksoja.

HUOM! Jos linkistä ei aukea filosofian opetusohjelmien sivu, klikkaa linkkiä uudestaan!
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Mikko Ylinen

Opintosihteeri Marjo Grönros


Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta, avoimen yliopiston väylästä ja maisterihausta.
 

Tutustu oppiaineeseen