in English
 
 
Johdatus oikeustieteeseen 5 op

​Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä ja oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan siten, että opiskelijalla on tarvittavat valmiudet oikeustieteellisiin opintoihin. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita ja oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä.

Sisältö

  • peruskuvan antaminen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta
  • oikeudelliset peruskäsitteet
  • oikeuslähteet 
  • yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden perussisältö
  • tenttiin valmistautuminen.

Opintoihin voivat osallistua kaikki aiheista kiinnostuneet.

Johdatus oikeustieteeseen -kurssi kuuluu yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisopintoihin. Tutkinto-opintoihin tähtäävien kannattaa ottaa huomioon, että yleisopintojen pakollisuus vaihtelee kandidaatin tutkinnosta riippuen. Kurssin suorittamista edellytetään niiltä tiedekunnan tutkinto-opiskelijoilta, jotka aikovat suorittaa oikeustieteen sivuaineopintoja. Se on pakollinen myös yhteiskuntaopin opettajiksi aikoville.

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot