in English
 
 
Monikulttuurisuus

Monikulttuurisuuden opintokokonaisuuden tavoitteena on

 • antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä
 • perehdyttää etnisyyteen, etnisen identiteetin perusteisiin, etnisten konfliktien ja rasismin selityksiin
 • perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan, teorioihin ja poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin sekä globaalisiin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin
 • tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.

Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Lisäksi opintokokonaisuus tarjoaa välineitä niille, jotka työskentelevät siirtolaisten ja pakolaisten parissa esim. opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä.

Avoimessa yliopistossa voi opiskella monikulttuurisuuden opintokokonaisuuden 25 opintopisteen laajuisena:

 • Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op (P)
 • Siirtolaisuus 5 op (P)
 • Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op (P)
 • Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op
 • Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op
 • Rasismin historia 3 op
 • Monikulttuurisuus, rasismi ja sukupuoli 3 op
 • Kulttuuristen kohtaamisten historiaa 3 op
 • Monikielisyys ja kielipolitiikka 3 op
 • Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät 3 op

P = pakollinen opintokokonaisuuden suorittajille, muut jaksot valinnaisia

Opintokokonaisuus ja yksittäisiä opintojaksoja järjestetään yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Katriina Mäkinen

Opintosihteeri Sari Hurula


Monikulttuurisuuden opinnot -esite (pdf)


Tutustu:

Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus Turun yliopistossa

Siirtolaisuusinstituutti


 

"Opinnot antoivat valmiuksia sekä työssä että vapaa-ajalla käymiini keskusteluihin - ei mutua vaan faktaa."

"Sai uusia näkökulmia."

"Käsitteet alkoivat elää käytännössä."

"Median seuraaminen muuttui kriittisemmäksi."