in English
 
 
Poliittinen historia

Poliittinen historia on oppiaine, joka antaa valmiuksia muuttuvien poliittisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten kriittiseen ja laaja-alaiseen pohtimiseen. Erilaisia ilmiöitä tarkastellaan ottaen koko ajan historia huomioon.

Opinnot antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia useille ammatillisille tehtäväalueille kuten esimerkiksi tiedotus- ja järjestötoimintaan, koulutusalalle ja kansainvälisten suhteiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Tutkintotavoitteisille avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden hakea yliopistoon erillishaussa avoimen yliopiston väylän kautta. 

Poliittisen historian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä ja Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, historiantutkimuksesta sekä politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
 • Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
  • Poliittisen historian suuntauksia 2 op
  • Historiantutkimuksen peruskysymyksiä 3 op
 • Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op
  • Ideologioiden muotoutuminen 3 op
  • Politiikan teorian klassikot 2 op
 • Suomalaisten maailmat 5 op
 • Maailmanhistoriat  5 op
  • Euroopan historia 3 o
  • Globaalihistoria 2 op

Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa (opetus päiväaikaan) ja lähiopetuksena yhteistyöoppilaitoksissa.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Seppo Piiparinen

Opintosihteeri Sari Hurula


Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta, avoimen yliopiston väylästä ja maisterihausta.

Tutustu oppiaineeseen