in English
 
 
Psykologia

Psykologian perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on antaa monipuolinen kuva psykologiasta tieteenä ja sen keskeisistä osa-alueista. Opinnoissa tutustutaan ihmisen psykologiseen kehitykseen, mielenterveyteen ja sen keskeisiin ongelmiin, erilaisiin käsityksiin persoonallisuudesta ja sen tutkimukseen, kognitiivisiin toimintoihin, ihmisen hermostoon ja sen kehitykseen ja toimintaan (neuropsykologia) sekä psykologian alan tieteelliseen tutkimukseen ja tiedonhankintaan.pintojen tavoitteena on antaa monipuolinen kuva psykologiasta tieteenä ja sen keskeisistä osa-alueista.
 
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
 • Kehityspsykologian perusteet 5 op
 • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
 • Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
 • Tutkimuksenteon perusteet 5 op
 • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
Perusopintoja järjestetään monimuoto-opintoina Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Lisäksi ne järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Perusopinnoista voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

Psykologian aineopinnot 35 op

Aineopintojen tavoitteena on laajentaa perustietoja psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta.
 
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
 • Pakolliset jaksot:
  • Kehityspsykologia II 4 op
  • Sosiaalipsykologia I 5 op
  • Psykologian historia 4 op
  • Kognitiiviset prosessit 4 op
  • Kognitiivinen neurotiede 5 op
  • Persoonallisuuspsykologia II 3 op
  • Psyykkiset häiriöt 4 op
 • Valinnaiset opintojaksot (suoritetaan vähintään 6 op):
  • Työ- ja organisaatiopsykologia 3 op
  • Sosiaalipsykologia II 4 op
  • Psyykkiset traumat 3 op / Stressilääketiede 3 op (vuorovuosin)
Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina ja monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja. Aineopintoihin voi ilmoittautua ja opinnot aloittaa heti, kun perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin.
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot