in English
 
 
Psykologia

Psykologian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija omaksuu perustiedot psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta.
 
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
 • Kehityspsykologian perusteet 5 op
 • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet 5 op
 • Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op
 • Tutkimuksenteon perusteet 5 op
 • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
Perusopintoja järjestetään monimuoto-opintoina Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa. Lisäksi ne järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Perusopinnoista voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

Psykologian aineopinnot 35 op

Aineopintojen tavoitteena on laajentaa perustietoja psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta.
 
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
 • Pakolliset jaksot:
  • Kehityspsykologia II 4 op
  • Sosiaalipsykologia I 5 op
  • Psykologian historia 4 op
  • Kognitiiviset prosessit 4 op
  • Kognitiivinen neurotiede 5 op
  • Persoonallisuuspsykologia II 3 op
  • Psyykkiset häiriöt 4 op
 • Valinnaiset opintojaksot (suoritetaan vähintään 6 op):
  • Työ- ja organisaatiopsykologia 3 op
  • Sosiaalipsykologia II 4 op
  • Psyykkiset traumat 3 op / Stressilääketiede 3 op (vaihdellen)
Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina ja monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja. Aineopintoihin voi ilmoittautua ja opinnot aloittaa heti, kun perusopinnot on suoritettu vähintään hyvin tiedoin.
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot