in English
 
 
Sosiaalityö

Sosiaalityön aineopinnot 35 op

Sosiaalityön aineopinnot sopivat hyvin jo alalla työskenteleville, joilla on pitkäntähtäyksen suunnitelma pätevyyden saamiseksi tai muuten kiinnostusta ammatillisen tietämyksensä päivittämiseen.
 
Avoimessa yliopistossa suoritetut sosiaalityön sivuaineopinnot voi sisällyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain (L817/2015) mukaiseen yliopistotasoiseen sosiaalityöntekijän koulutukseen ammatillisen pätevyyden saamiseksi opiskelijan tultua hyväksytyksi esimerkiksi Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan sosiaalityön pääaineopiskelijaksi.

Sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi Turun yliopistoon voi hakea yhteishaussa VTK- ja VTM-tutkintoon. Soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea tietyin edellytyksin maisterihaun kautta. Tutustu kunkin vuoden valintakriteereihin!   
 
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
  • Sosiaalityön traditiot ja teoriaperusteet 4 op
  • Arvot ja etiikka sosiaalityössä 2 op 
  • Aikuissosiaalityö 5 op
  • Perhesosiaalityö 5 op
  • Lapsi- ja nuorisososiaalityö 5 op
  • Lähisuhdeväkivalta traumanäkökulmasta 3 op
  • Monikulttuurinen sosiaalityö 3 op 
  • Asiakirjat ja dokumentointi 3 op
  • Kokemuksia, käytäntöjä ja tutkimuksia yhteiskunnan marginaalista 5 op

Sosiaalityön aineopinnot alkavat syksyllä 2017 ja ne järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa (opetus iltaisin ja lauantaisin).

Huom! Jos linkki ei aukea sosiaalityön opetusohjelmien sivulle, klikkaa uudestaan.
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Mikko Ylinen

Opintosihteeri Sari KyöstiöTutustu oppiaineeseen

Opiskelijaksi -esittely sosiaalityön oppiaineen sivulla

Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta ja maisterihausta  Turun yliopistoon.