in English
 
 
Valtio-oppi
Opinnot tarjoavat perustietoja ja valmiuksia monenlaisille eri aloille, kuten esimerkiksi poliittisen toiminnan sektoreille, kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen palveluksessa työskenteleville ja toimittajille. Tutkintotavoitteisille avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden hakea yliopistoon erillishaussa avoimen yliopiston väylän kautta.

Valtio-opin perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan tutkimuksen eri traditioista, lähestymistavoista ja peruskäsitteistä sekä keskeisistä tutkimusongelmista kuten politiikasta ja vallasta, poliittisista järjestelmistä, poliittisista konflikteista sekä poliittisen ajattelun kehityksestä. 

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimukseen 5 op
 • Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op  
  •  Poliittisen historian suuntauksia 2 op
  • Poliittisen historian tutkimuksen peruskysymyksiä 3 op
 • Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op   
  • Ideologioiden muotoutuminen 3 op
  • Politiikan tutkimuksen klassikot 2 op    
 • Poliittiset järjestelmät 5 op
 • Kansainvälinen järjestelmä 5 op

Perusopinnot järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa integroituna opetuksena päiväaikaan.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Seppo Piiparinen

Opintosihteeri Sari Hurula


Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta, avoimen yliopiston väylästä ja maisterihausta.

Tutustu oppiaineeseen