in English
 
 
Yhteiskuntaoppi 2. opetettavana aineena (60 op) -opintoja

Kelpoisuuden hankkimiseen vaadittavat opinnot esitellään yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaassa 2016 - 2018:

Avoimessa yliopistossa voi suorittaa seuraavia opintoja:

 • valtio-opin perusopinnot 25 op 
 • taloustieteen perusopintojen opintojaksot
 • Suomalainen yhteiskunta 6 op (ks. sosiaalitieteiden perusopinnot)
 • Johdatus oikeustieteeseen 5 op
 • seuraavien oppiaineiden opintojaksoja:
  • sosiaalipolitiikka (ks. sosiaalitieteiden perusopinnot)
  • sosiologia (ks. sosiaalitieteiden perusopinnot)
  • taloussosiologia (ks. sosiaalitieteiden perusopinnot)
  • taloustiede
  • valtio-oppi
  • monikulttuurisuus
  • filosofia
  • ympäristötiede
  • mediatutkimus (verkko-opintoja)

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppiaineiden esittelysivuilta.

Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan toimistosta voi anoa opintojen vastaavuustodistusta (maksullinen), kun kaikki vaaditut opinnot on suoritettu.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Seppo Piiparinen


Katso yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ohjeet:

Opettajaksi