in English
 
 
Verkko-opinnot - joustavin tapa opiskella

Ajan ja paikan suhteen joustavasti, myös täysin etäopiskeluna

Verkko-opinnot sopivat kaikille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua säännöllisesti tiettynä aikana ja tietyssä paikassa järjestettävään opetukseen tai jotka muuten haluavat joustavuutta opiskeluun. Verkko-opinnot suoritetaan oppiaineen opetusohjelman aikataulun mukaan, mutta sen puitteissa voit ajoittaa oman opiskelusi itsellesi parhaiten sopiviin aikoihin.
 
Useimmat verkko-opinnot voi suorittaa verkon välityksellä paikkakunnasta riippumatta ja täysin etäopiskeluna. Oppimateriaalien saatavuudesta riippuen opintoihin voi osallistua myös ulkomailla. Joihinkin verkko-opintoihin kuuluu opetusta tai tenttejä Turun yliopistossa tai Porin yliopistokeskuksessa.

Verkko-opinnoissa ei tarvita erityisiä tietoteknisiä taitoja vaan perustaidot Internetin, sähköpostin ja tekstinkäsittelyohjelman käytössä riittävät. Opinnoissa käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Opintoryhmässä tai itsenäisesti – opiskelutapa vaihtelee oppiaineittain

Useimmissa oppiaineissa opiskelijat osallistuvat tuutorin ohjaaman opintoryhmän työskentelyyn Moodlessa. Opintoihin kuuluu kirjoittamalla käytäviä verkkokeskusteluja, muita kirjallisia tehtäviä ja tenttejä. Opiskelun tukena ovat Moodlessa olevat opiskeluohjeet ja oppimateriaalit sekä monissa oppiaineissa myös luentotallenteet.

Verkko-opinnot voivat olla suoritettavissa myös varsin itsenäisesti, jolloin opintotehtäviä ja/tai tenttejä tehdään Moodlessa olevien ohjeiden ja materiaalien avulla. Opiskeluun saa aina myös yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta.

Verkko-opintojen opetusohjelmat

Asiasana: oppimisympäristö;tieto-ja viestintätekniikka;verkko-opetus;
Tagit: Verkko-opetus;Moodle;