in English
 
 
Esteettömyys sekä vammaisten opiskelijoiden ja erilaisten oppijoiden erityisjärjestelyt
Opiskelun tueksi on mahdollista hakea erityisjärjestelyjä, jos opiskelijalla on esimerkiksi liikunta- tai aistivamma, pitkäaikaissairaudesta aiheutuva haitta tai esimerkiksi lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvä vaikeus, joka vaikeuttaa opiskelua. Myös esimerkiksi onnettomuudesta johtuva lyhytaikainen haitta voi olla peruste eritysjärjestelyjen myöntämiselle.

Avoimessa yliopistossa erityisjärjestelyt voivat koskea tenttejä ja opetus- ja ohjaustilanteita. Erityisjärjestelyjä voivat olla muun muassa
  • mahdollisuus lisäaikaan
  • mahdollisuus käyttää kirjoitusvälineenä tietokonetta
  • mahdollisuus käyttää tulkkia tai henkilökohtaista avustajaa
  • opintojen suorittamiseen myönnettävät vaihtoehtoiset tavat.

Erityisjärjestelyjen saamiseksi opiskelijan on toimitettava kirjallinen hakemus esteettömyyssuunnittelijalle Turun yliopiston ohjauksen ja koulutuksen tukipalveluihin. Hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus tai muun asiantuntijan antama selvitys vamman tai sairauden laadusta.

Esteettömyyssuunnittelija tekee suosituksen myönnettävistä erityisjärjestelyistä. Sen jälkeen avoimen yliopiston osastopäällikkö tekee asiasta päätöksen ja avoin yliopisto huolehtii järjestelyjen toteutuksesta.

Lisätietoja saa yliopiston Mitä ja miten yliopistossa opiskellaan > Opintojen esteettömyys -sivulta.

Asiasana:
Tagit: