in English
 
 
Ohjeet Turun yliopiston opiskelijoille

Ohjeet kesäopinnoista 2017 (opinnot 2.5. - 31.8.2017)

Kesän opintotarjonta (opetusohjelmat) julkaistaan Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Jos linkki ei aukea suoraan Kesä 2017 -sivulle, klikkaa linkkiä uudestaan!

Turun yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat voivat osallistua kesän opintoihin maksutta tietyin ehdoin opintojen järjestäjästä riippuen, ks. ohjeet alla. 

Tutkinto-opiskelijat voivat myös halutessaan osallistua opintoihin samaan tapaan kuin muut avoimen yliopiston opiskelijat ts. ilmoittautumalla tavalliseen tapaan ja maksamalla normaalin opintomaksun.

Turun yliopiston itse järjestämät opinnot

  • Turun yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat voivat kesällä 2017 osallistua maksutta yliopiston itse järjestämään avoimeen yliopisto-opetukseen. Opetusohjelmat/hakukohteet löytyvät Avoimen yliopiston Nettiopsusta erikseen nimettyinä TY:n tutkinto-opiskelijoille.
  • Opiskelijat otetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä opintokohtaisten opiskelijakiintiöiden puitteissa.
  • Ilmoittautuminen opintoihin alkaa Avoimen yliopiston Nettiopsussa 3.4.2017 klo 10.00. Ilmoittautumisajat päättyvät opintokohtaisesti.

Turun kesäyliopiston järjestämät opinnot

  • Turun kesäyliopiston järjestämässä opetuksessa maksuttomuus koskee vain avoimen yliopiston osuutta opintomaksusta. Kesäyliopisto laskuttaa opiskelijalta oman maksunsa.
  • Opintoihin ilmoittaudutaan ensin suoraan kesäyliopistoon (ei kiintiöitä) ja vasta sen jälkeen kesäyliopiston antamien ohjeiden mukaan Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Ilmoittautuminen kesäyliopistoon on jo käynnissä.
  • Avoimen yliopiston Nettiopsussa on vain yhdet Turun kesäyliopiston opintojen opetusohjelmat/hakukohteet, joihin myös tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat.

Tarkista tiedot ilmoittautumisajoista, maksuista ja kiintiöistä ym. aina opintojen opetusohjelmista! Opetusohjelmista löytyvät myös tiedot yhteyshenkilöistä.

Ohjeet lukuvuodelle 2016 - 2017

Turun yliopiston perustutkinto-opiskelijat voivat osallistua kaikkiin opintoihin samaan tapaan kuin muut avoimen yliopiston opiskelijat ts. noudattamalla ilmoittautumisohjeita ja maksamalla opintomaksun. Tutkinto-opiskelijat saavat siten samat opiskeluoikeudet ja -palvelut kuin muutkin avoimen yliopiston opiskelijat.

Maksutta on mahdollista osallistua Turun yliopiston avoimen yliopiston itse järjestämään lähiopetukseen kuuluvaan luento-opetukseen lukuun ottamatta kieli- ja viestintäopintoja, kauppatieteellisiä opintoja ja muita opintoja, joissa on opiskelijakiintiö. Edellytyksenä on, että opiskelijalla on ko. oppiaineen pää- tai sivuaineen opinto-oikeus Turun yliopistossa. Lisätietoja saa oppiaineen opintosihteeriltä.

Lukuvuonna 2016 - 2017 on erikseen sovittuina maksuttomina opintoina Mediakasvatus 5 op -verkkokurssi niille tutkinto-opiskelijoille, joilla on mediatutkimuksen aineopintojen opinto-oikeus, ja avoimessa yliopistossa mediatutkimuksen aineopintoja opiskeleville. Ota yhteyttä oppiaineen opintosihteeriin ennen opintoihin ilmoittautumista!

Asiasana:
Tagit: